DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN

İkinci Dünya Savaşı sonrasında bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altında olması amacıyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu tarafından İnsan Hakları Evrensel Bildirisi hazırlanmış ve 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiştir. O tarihten itibaren de her yıl 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

 

Tüm insanlar; doğuştan sahip olduğu ve her ne şart altında olursa olsun korunması ve yaşatılması gereken hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu hakların hukuksal düzenlemelerle güvence altında olması, ihlalleri halinde müeyyidelerin devreye girmesi ise bir zorunluluktur. 

 

Eşitliği, özgürlüğü ve barışı temel alan bir anlayış içerisinde başta insan hakları konusu olmak üzere tüm temel hak ve hürriyetler konusundaki yasal düzenlemelerin artırılarak yapılması, yaşatılması ve içselleştirilmesi ülkemiz için elzemdir. 

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak barış ve kardeşlik içerisinde herkesin eşit ve özgür bir dünyada yaşayabilmesinin umudu ve insan haklarının teminatı olan laik, demokratik hukuk devleti anlayışının her zaman yaşayacak olmasının inancı ile Dünya İnsan Hakları Günü`nü kutluyoruz. 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Aralık 2018


Yukarı Çık