ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ HAKKINDA

6 Aralık 2018 tarih ve 30617 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliği kapsamında tebligatın elektronik yolla yapılması zorunlu olan gerçek ve tüzel kişiler belirtilmiştir. 

 

Yönetmeliğin 5. maddesinin h) bendi gereğince "Sicile kayıtlı arabulucular ve bilirkişiler" için de tebligatın elektronik yolla yapılması zorunluluğu doğmuştur. 

 

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek yönetmelik gereği; elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu olanlar için bu tarihten itibaren bir ay içerisinde  ilgili kurum, kuruluş veya birlik tarafından PTT`ye başvuru yapılması gerekmektedir. Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu olmayanlar da yine PTT`ye başvuru yaparak elektronik tebligat adresi alabilirler. 

 

Elektronik tebligat adresi alma zorunluluğu olan bilirkişi üyelerimiz ile bu uygulamadan yararlanmak isteyen üyelerimize duyurulur. 

 

Yönetmeliğe ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Aralık 2018

Yukarı Çık