17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI 1. YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI VE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI DÜZENLENDİ

25-27 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak olan 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nın hazırlıkları kapsamında 1. Yürütme Kurulu Toplantısı ve Kurultay Danışma Kurulu Toplantısı 05 Ocak 2019 Cumartesi günü HKMO MİSEM salonunda gerçekleştirildi.

Yürütme Kurulu  toplantısı; Oda Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı ve üyelerinin katılımıyla  saat: 10:30`da Oda Genel Merkez`inde yapıldı. Genel bilgilendirme yapıldıktan sonra HKMO 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayının tarihi, yeri, web sayfası, kurultay tema önerileri, bildiri gönderim yöntemi ve kurultay kapsamında yapılacak sosyal etkinlikler vb. konular görüşüldü.

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nın Danışma Kurulu toplantısı ise, Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Halil Akıncı, Kurultay Yürütme Kurulu Sekreteri Mert Özdağ,  Odamız Genel Saymanı ve Kurultay Saymanı Yeliz Karaarslan yürütücülüğünde, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Şube Başkanları, önceki dönem Oda başkanları, önceki Kurultayların Başkanları ve Yürütme Kurulu Başkanları, HKMO Sürekli Bilimsel ve Teknik Komisyonları Başkanları ve Kurultay Danışma ve Yürütme Kurulu üyelerinin katılımıyla Saat:13.00‘de Ankara HKMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM)`de gerçekleştirildi.

Açılış konuşması Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Halil Akıncı tarafından yapılan toplantıda, Odamız Genel Saymanı ve Kurultay Saymanı Yeliz Karaarslan‘ın  Yürütme Kurulu çalışmalarını özetlemesi ile devam etti. Toplantıda kurultay ana teması, oturum konuları ve kurultay içeriğinin kapsamına karar verildi. Ayrıca kurultay kapsamındaki sosyal etkinlikler ile  eğitim etkinlikleri görüşülerek etkinliğin daha üst noktalara taşınması adına genel görüş ve öneriler alınarak toplantı sonlandırıldı. Katkı ve katılım sağlayan tüm kurul üyelerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Odası
Ocak 2019


Yukarı Çık