17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI`NA İLİŞKİN ÖNEMLİ TARİHLER VE AÇIKLAMALAR

25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında Ankara`da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi`nde "Eğitim, İstihdam, Toplum 5.0" teması ile gerçekleştirilecek olan 17.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (THBTK)`na bildiri göndermek isteyen katılımcılar için önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

 
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ocak 2019

 

 

ÖNEMLİ TARİHLER:

 

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 15 Şubat 2019

Değerlendirme Sonucu Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 18 Mart 2019

Öğrenci Poster Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi: 29 Mart 2019

Kabul Edilen Bildiriler İçin Tam Metin Gönderme Tarihi: 27 Nisan 2019

Kurultay Tarihi: 25-27 Nisan 2019

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

 

Özet Gönderimi ve Kayıt:

• Bildiri özetini gönderecek olan sorumlu yazarın kurultay web sayfasında yer alan "Bildiri Kayıt Sistemi"ne gerekli tüm bilgileri eksiksiz ve hatasız girerek kayıt olması, kurultay web sayfasında açıklanan yazım kurallarına göre hazırladığı bildiri özetini Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi olan 15 Şubat 2019`a kadar sisteme online olarak yüklemesi gerekmektedir.

•  Bildiri özetlerinin, 250-500 kelime aralığında olmasına ve özette mutlaka çalışmanın gerekçesi ve önemi, kullanılan yöntemler, elde edilen bulgular ve ulaşılan önemli sonuçların vurgulanmasına özen gösterilmelidir.

• Bildiri Kayıt Sistemi, 15 Şubat 2019 tarihine kadar açık olup, bu tarihten sonra sistem otomatik olarak kapanacaktır.

 

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı:

• Kurultay Bilim Kurulu tarafından değerlendirilen ve  "Sözlü Sunum"  veya "Poster Sunum" olarak kabul edilen bildiriler Bildirilerin İlan Tarihi olan 18 Mart 2019 tarihinde ilan edilecektir.

 

Tam Metin Hazırlama ve Gönderme:

• Sözlü veya poster sunum olarak kabul edilen ve kurultay esnasında sunulan bildirilerin kurultay web sayfasında açıklanan yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tam metinleri en geç 27 Nisan 2019 tarihinde sisteme yüklenmelidir.

• Sözlü veya poster sunum olarak kabul edilen ve kurultayda sunulan bildirilerden ilgili bilim/hakem kurulu tarafından seçilenler bildiriler, aşağıda belirtilen ulusal/uluslararası hakemli dergilerde basılmak için değerlendirmeye alınacaktır. Seçilen bildirilerin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanabilmesi için yazar/yazarların ilgili derginin yazım formatına uygun olarak hazırladıkları tam metinleri dergilerin makale sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

 

Seçilen Bildirilerin Yayımlanacağı Dergiler;

• Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (Ulusal Hakemli Dergi)
• Turkish Journal of Engineering (Diğer Uluslararası Endekslerce Taranan Dergi)
• Geomatik (ULAKBIM TR Dizin)
• Doğal Afetler ve Çevre Dergisi (ULAKBIM TR Dizin)
• International Journal of Engineering and Geosciences (ESCI)

 

Poster Hazırlama Kuralları ve Dikkat Edilecek Hususlar:

• Posterler 80cm x 100cm boyutlarında olmalıdır (Düşey - Portrait). Poster başlığı büyük harflerle yazılmalı ve yaklaşık 25mm (71pnt) yüksekliğinde olmalıdır. Başlığın altında ise yazarlar ve kurum bilgileri yer almalıdır. Poster, metin dışında, çözünürlükleri göz önünde tutularak şekiller, grafikler, yönlendirme okları ve tablolar içerebilir. Poster metni içerisinde kullanılabilecek en küçük yazı boyu 9mm (25pnt) olarak belirlenmiştir. Arial veya Sans-serif fontları okuma kolaylığı açısından tercih edilebilir.

• Yazarların posterleri verilen ebat ve ölçülere uygun halde hazırlayarak kurultay salonuna getirmeleri gerekmektedir. Posterler kurultay yürütme kurulunun belirleyeceği yerleşim planına göre asılacaktır. Posterler, Kurultayın başladığı günden son güne kadar asılı kalacaktır. Poster sunumu yapacak olan yazarlar, çalışmalarını tanıtmak üzere Kurultay Programında belirtilecek olan Poster Oturumu süresince posterlerinin başında bulunmalıdır.

 

Poster Sunum Ödülleri ve Öğrenci Poster Yarışması:

• Poster sunum olarak kabul edilen ve Poster Sunum Oturumu`nda sunulan bildirilerden, ilgili bilim/hakem kurulu tarafından seçilen 3 (üç) postere "En İyi Poster Bildiri" ödülü verilecektir.

• 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı kapsamında ülkemizdeki Harita/ Geomatik Mühendisliği Bölümleri lisans öğrencilerine yönelik ödüllü poster yarışması düzenlenecektir. Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği lisans programı öğrencileri, kurultay web sayfasında açıklanan kurallara akademik danışmanları ile birlikte göre hazırladıkları posterleri ile Öğrenci Poster Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi olan 29 Mart 2019`a kadar poster yarışmasına katılmak için başvurabileceklerdir.

Lisans öğrencilerinin bitirme çalışması, proje, ödev vb. kapsamda gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarını kurultay web sayfasında ve aşağıda yer alan poster hazırlama kurallarına uygun şekilde, yüksek çözünürlüklü olarak jpeg, tiff veya pdf formatında hazırlayarak
kurultay17@hkmo.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

Öğrenci Poster Oturumu`nda sunulan poster bildiriler arasından ilgili bilim/hakem kurulu tarafından seçilen üç postere 3 (üç) postere "En İyi Öğrenci Poster Ödülü" verilecektir.

 

 

 

 

 

 

 


Yukarı Çık