KİRLİ ELLERİNİZİ ÇOCUKLARIMIZDAN ÇEKİN

2016 yılında Meclise gelen ve oluşan tepkiler sonucunda geri çekilen; çocuklara cinsel istismar suçlarında mağdur ve failin evlenmesi halinde, cezanın ertelenmesini ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını öngören yasa teklifi yeniden gündeme geldi. 

 

Çocuk yaşta evliliklerden kaynaklı cezaları affedecek olan bu düzenleme ile cezaevinde bulunan 10.000 kişinin tahliye edilmesinin önü açılacak. Söz konusu teklife göre; taraflardan birinin reşit olmaması ve evliliklerin resmi olarak devam etmesi şartı aranırken cebir, şiddet, tecavüz yoluyla veya zorla yaptırılan evliliklerin düzenlemenin dışında tutulacağı belirtilse de bu durumun çocuk yaştaki evliliklere engel olmayacağı aşikâr ve çocuk yaştaki her evliliğin de cebir, şiddet ve tecavüz içerdiği bilinen bir gerçek. 

 

Çocuk yaşta evliliklerin önünü açacak, resmi nikah adı altında çocuk istismarını arttıracak, tacize-tecavüze yasal kılıf oluşturacak, mağduriyetleri giderme bahanesi ile pek çok yeni mağduriyete yol açacak bu düzenlemeye dün olduğu gibi bugün de bir kez daha karşı olduğumuzu belirtmek istiyoruz. 

 

Çocukların çocukluğunu yaşamadan evlenmeye zorlanması, tacizcisini hapis cezasından kurtarma saikiyle her geçen gün yeni bir istismara uğramasına göz yumulması, çocuk yaşta evliliğe zorlanan kız çocuklarının çocuk yaşta anne olmasına müsaade edilmesi, evlilik bahanesi ile kız çocuklarının eğitim hayatından koparılmasına yol açılması kabul edilebilir nedenler değildir ve ne şart altında olursa olsun kabul edilir nedenlere de dönüşmeyecektir. 

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak mağduriyetleri giderme adına gündeme geldiği iddia edilen bu düzenlemenin bir an önce geri çekilmesini, taciz ve istismar ile ilgili cezalara af getirilmesi bir yana bu suçların cezalarının daha da arttırılması gerektiğini, toplumsal huzurun çocuklardan başlayarak her kesime yayılacağının bilinci ile çocuklarımızı istismar edecek değil koruyacak düzenlemeler yapmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ocak 2019 
 

Yukarı Çık