ŞUBEMİZ TARAFINDAN ÜYELERİMİZE ÜCRETSİZ OLARAK VERİLEN HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ HK.

Şubemiz hukuk danışmanı Mahir Ay tarafından her hafta Çarşamba günü 15.00-17.00 saatleri arasında Şubemizde ücretsiz olarak sunulacak hukuksal danışmanlık hizmeti için ekte yer alan başvuru formunu doldurup ( istanbul@hkmo.org.tr ) adresine göndererek randevu talep etmeniz gerekmektedir.

DOSYA NO : 6202-38                                                                             21.01.2019
KONU         : Şubemiz Tarafından Ücretsiz Olarak Verilen Hukuk Danışmanlığı Hizmeti

Değerli Üyemiz,

Meslektaşlarımız çalışma yaşamında işsizlik kaygısına bağlı olarak gerek düşük ücretlerle güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerine sürüklenmekte, gerekse bu süreçte yasal hakları konusunda yeterince bilgi sahibi olmamaları nedeni ile önemli sosyal ve ekonomik hak kayıplarına uğramaktadır.

Güvencesizleşmeye, esnekleşmeye ve işsizliğe karşı yürütülecek mücadelenin hepimizin ortak geleceğine yönelen saldırılar karşısında tek çıkış yolumuz olduğunun bilinciyle, üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmenin gayreti içindeyiz.

Bu kapsamda üyelerimizin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlara yönelik Şubemiz tarafından üyelerimize ücretsiz olarak hukuksal danışmanlık hizmeti verilmektedir.

 Kamuda çalışıyor iseniz, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer iş kanunları ile buna dayanılarak çıkarılmış her türlü mevzuat (kurum görevde yükselme ve yer değiştirme esaslarına dair yönetmelikler, disiplin yönetmelikleri, sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin yönetmelik, vb.)
 Özel sektörde çalışıyor iseniz, 4857 Sayılı İş Yasası ve buna dayanılarak çıkarılmış her türlü mevzuat (işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı, vb.)
 SGK Mevzuatından doğan sorunlar (5510 Sayılı Yasa)
 Serbest olarak kendi işinizi yapıyor iseniz, Kamu İhale mevzuatı, Türk Ticaret Yasası ve mevzuatı, Borçlar Yasası ve mevzuatı, İcra Yasası ve mevzuatı, İş Yasası ve mevzuatı vb.
 Meslek ve görevi ile ilgili diğer her türlü hukuki konu hakkında

Şubemiz hukuk danışmanı Mahir Ay tarafından her hafta Çarşamba günü 15.00-17.00 saatleri arasında Şubemizde ücretsiz olarak sunulacak hukuksal danışmanlık hizmeti için ekte yer alan başvuru formunu doldurup ( istanbul@hkmo.org.tr ) adresine göndererek randevu talep etmenizi rica eder,

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

           
Yaşar BELEN
Şube Yönetim Kurulu a.
Şube Sekreteri

Ek: Hukuksal Danışmanlık Talep FormuDosyalar

(301 KB) (21.01.2019 17:42:26)

(42 KB) (21.01.2019 17:42:46)

(345 KB) (07.02.2019 10:56:49)

Yukarı Çık