ODAMIZ SÜREKLİ TEKNİK-BİLİMSEL KOMİSYONLARI GENEL DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

Sürekli Teknik-Bilimsel Komisyonlar (STBK) Genel Değerlendirme Toplantısı; 02.02.2019 tarihinde HKMO İstanbul Şubemizde gerçekleştirildi. 

 

Oda Yönetim Kurulu üyelerimiz ile Oda Sürekli Bilimsel ve Teknik Komisyon başkanlarımız, Odamızın bilimsel yayın organı olan Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi`nin Editörü Doç. Dr. Bahattin Erdoğan, 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Halil Akıncı, HKMO 2019 Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik ve TMMOB 2019 Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Caner Güney`in de katıldığı toplantıda; öncelikle yeni dönemde STBK`ların yapılandırılması, önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar, bilimsel faaliyetler, meslek içi eğitimler ve de sektörümüzdeki gelişim dinamikleri ile mesleki konular üzerinde duruldu. 

 

2019 yılı içerisinde gerçekleştireceğimiz 17.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Eğitim Sempozyumu ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu gibi bilimsel etkinliklerin de değerlendirildiği toplantıda, etkinliklerin STBK`lar ile koordinasyonu, Odamızın mevzuat çalışmalarına ve meslek içi eğitim faaliyetlerine STBK`ların katkısı, Odamız bilimsel ve süreli yayın organı "Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi"nin yeni yapılanması ve uluslararası mesleki-bilimsel kuruluşlarla iletişim ve etkileşim de toplantıda görüşülen konular arasında yer aldı. 

 

Odamızın bilimsel, teknik, mesleki ve hukuksal gelişmeleri takip etmesi, bu gelişmelere yön verebilmesi ve katkı sunabilmesi; mesleğimiz, meslektaşlarımız ve Odamız üyeleri açısından büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda STBK çalışmalarına ve bilimsel etkinliklerimize dair yaptığımız, verimli geçen genel değerlendirme toplantımıza katılım sağlayan, katkı ve emek sağlayan herkese teşekkür ederiz.

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Şubat 2019


Yukarı Çık