MESLEK ALANLARIMIZA YAPILAN HİÇBİR MÜDAHALE KABUL EDİLEMEZ

“Orman Mühendisleri Odasının Yayımlamış Olduğu Asgari Ücret Tarifesinde Harita ve Kadastro Mühendisliğinin Yetki ve Sorumluluk Alanına Giren İş Kalemlerine Dair”

Odamız; Anayasa`nın 135. maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak her zaman meslek alanlarının, meslek disiplinlerinin ve kamusal yararının gözetilmesini amaçlamış, bu amaçla da her türlü hukuksal, yazılı ve sözlü girişimlerde bulunarak gerek meslek gerek kamu yararı için gereken işlemleri yapmıştır. Bu girişimlerde bulunurken de kendi meslek alanını koruma gayesinde olan bir meslek kuruluşu olarak diğer meslek alanlarına olan saygısını korumuştur. 

 

Orman Mühendisleri Odasının yayımlamış olduğu "01/01/2019-31/12/2019 Arasında Uygulanmak Üzere, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hizmetleri Asgari Ücret Tarifesi"nde Harita ve Kadastro Mühendisliğinin yetki ve sorumluluk alanına giren iş kalemleri de yer almış ve bu işlerin serbest/serbest yeminli ormancılık büro ve şirketleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir. 

 

Ancak büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretim yetkisi ve sorumluluğunun Harita ve Kadastro Mühendislerinde olduğu, Bakanlar Kurulu Kararıyla yayımlanan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliğinde açıkça belirtilmiştir. Ayrıca gerek Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşların Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelik`te gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği`nde belirtildiği üzere herhangi bir yöntem ve ölçekteki çizgisel ve sayısal harita yapımı, kadastro haritaları yapımı, tescile konu olan harita ve planların yapımı, konum belirlemeleri, her türlü projelerin araziye uygulama işlerini ve ortofoto görüntü/ortofoto harita üretimi işlerini yükümlenecek müellifin Harita ve Kadastro Mühendisleri/Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisleri olduğu düzenlenmiştir.

 

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak Anayasa`dan ve ilgili yasalardan aldığımız yetki dolayısıyla meslek alanlarımızın ve meslek disiplinlerimizin kamu yararı ile korunması asli görevlerimizden biridir. Bu amaçla Orman Mühendisleri Odasının anılan tarifesinde yer alan ve Harita ve Kadastro Mühendislerinin yetki ve sorumluluk alanına giren iş kalemlerinin Orman Mühendisleri Odası Asgari ücret tarifesinden çıkarılması için Odamızca gerekli girişimlerde bulunulmuş; sözlü ve yazılı uyarılar da yapılmıştır. Bir sonuç alınamaması durumunda yargıda gerekli hukuki girişimlerde bulunulacaktır.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek disiplinlerimizle ilgili kamu ve ülke çıkarları ilkesinden hareketle ve hukuk normları çerçevesinde yasa ve yönetmelik hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönünde gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatarak üyelerimizin bilgisine sunarız. 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Şubat 2019

 

Ek: Odamızın 1/K-358 sayı ve 21/02/2019 tarihli yazısıDosyalar

Odamızın 1/K-358 sayı ve 21/02/2019 tarihli yazısı (7967 KB) (22.02.2019 12:03:12)

Yukarı Çık