17. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI II. DUYURUSU

 

Sayı   : 3/B15-370                                                                                 22/02/2019

Konu : 17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı II. Duyurusu 

 

 

 

...........................................

 

 

Odamızca, 1987 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenmekte olan Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı‘nın on yedincisi, "Eğitim, İstihdam, Toplum 5.0" teması ile 25-27 Nisan 2019 tarihleri arasında, Ankara‘da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezi‘nde gerçekleştirilecek, kurultay kapsamında "Geoinformasyon Teknolojileri ve Yazılım Fuarı" düzenlenecektir.

 

Bugün dördüncü sanayi devrimi veya dijital dönüşüm olarak adlandırılan değişim ve dönüşüm süreci, özellikle büyük veri, ileri analitik, bulut bilişim, artırılmış ve sanal gerçeklik, nesnelerin interneti, yeni nesil akıllı sensör teknolojileri ve yapay zekâ gibi teknolojiler vasıtasıyla; insan hayatının tüm alanlarında olduğu gibi meslek alanlarımızı da doğrudan yeni bir sürece sokmuştur. 

 

Diğer taraftan, Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar ve ülkemizde süregelen eğitim politikaları birçok meslek disiplininde olduğu gibi mesleğimizi de bir istihdam sorunuyla karşı karşıya getirmiştir. Bu teknolojik değişimin doğru yönetilmesi ve toplumun, doğanın, insanlığın yararına kullanılması ve yeni istihdam alanlarının yaratılması ise en tabandan başlayarak doğru bir eğitim sistemi ile beslenen akıllı toplumların yaratılmasından geçmektedir. 2019 yılının Türkiye‘de Harita ve Kadastro Mühendisliği eğitiminin 70. yılı olması vesilesiyle de eğitim, eğitim sorunlarının doğrudan etkilediği istihdam ve mesleğimizin geleceğini şekillendirecek olan toplum 5.0 olgusu bu nedenlerle kurultayımızın ana temasını oluşturacaktır.

 

Bilimin ve teknolojinin hızla ilerlediği, değişim ve dönüşüm olgusunun etkinleştiği, mesleki uygulama alanlarımızın farklılaştığı ve zenginleştiği bir dönemde Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayları, bilimsel ve teknik gelişmelerin yanı sıra ülkemizde ve dünyada yaşanan sosyal, kültürel, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesi, yorumlanması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi yönünde temel bir görevi yerine getirmektedir.

 

Jeoinformasyon alanındaki gelişmelerin etkin şekilde Harita/Geomatik Mühendisliği uygulamalarına yön verdiği bu süreçte, gelişmelerin meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulması, dünyada ve ülkemizde gerçekleştirilen çalışmaların paylaşımı, mesleki sorunlarımızın belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, geleceğe dönük mesleki politikalarımızın belirlenmesi, diğer meslek alanları ile ilişkilerin geliştirilmesi etkinliğimizin temel hedefleri arasında yer almaktadır.

 

 

Meslektaşlarımızın, mesleğimizle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörümüzün, sivil toplum kuruluşlarımızın, öğrencilerimizin ve de farklı disiplinlerden katılımcıların paylaşımları kurultayımıza büyük bir güç ve ivme katacaktır. Tüm kişi, kurum ve kuruluşları, bu bilinç, ortak akıl ve her türden paylaşımlarıyla, yukarıda özetlediğimiz hedeflerimizi gerçekleştirmemizde önemli bir işlevi olan kurultayımıza katılmaya davet ediyoruz.

 

Kurultayda gündeme gelecek olan bildiri sunumu, panel ve forumlarda yaşanılacak bilgi alışverişi ve tartışma sürecinde kurumunuz adına katılacak delegasyonun katkısı çok önemli ve gereklidir.

 

Kurultay afişi yazımız ekinde gönderilmekte olup detaylı bilgilere https://www.hkmo.org.tr/etkinlikler/kurultay/ adresinden ulaşılabilmektedir. Kurumunuzun ilgili personellerinin kurultaya katılımının sağlanması, toplu katılım durumlarında katılımcıların isimlerinin Odamıza yazılı olarak bildirilmesi ve Kurultayın duyurusunun kurumunuz bünyesinde yapılmasını diler saygılarımızı sunarız.

 

Doç. Dr. Halil AKINCI                                                       Orhan KASAP

Yürütme Kurulu Başkanı                                                  Genel Başkan

17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı                TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

 

Ek :  - 17. THBTK Afiş

 

Kurultaya Katılım

 

Kurultaya delege katılım ücreti: 250 TL`dir.

Kurultay katılım ücretlerine; kurultay çantası, bloknot, kalem, kokteyl ve öğle yemekleri dâhildir. 

Kurultay katılım ücretleri Odamızın aşağıdaki hesap numaralarına yatırılacaktır.

Hesap Adı: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Hesap No: 16000029 HALKBANK Demirtepe Şubesi

IBAN No: TR07 0001 2009 3890 0016 0000 29

 

 

Önemli Tarihler

 

Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 28 Şubat 2019

Değerlendirme Sonucu Kabul Edilen Bildirilerin İlan Tarihi: 18 Mart 2019

Ödüllü Öğrenci Poster Yarışması İçin Son Başvuru Tarihi: 29 Mart 2019

Ödüllü Sosyal Medya Video Yarışması Son Video Paylaşım Tarihi:  26 Nisan 2019

Kabul Edilen Bildiriler İçin Tam Metin Gönderme Tarihi: 27 Nisan 2019

Kurultay Tarihi: 25-27 Nisan 2019

 

 


Yukarı Çık