DÜNYA YERİNDEN OYNAR, KADINLAR ÖZGÜR OLSA

"DÜNYA YERİNDEN OYNAR, KADINLAR ÖZGÜR OLSA"

"Kadının özgürlüğü, tüm insanoğlunun özgürlüğü gibi, yalnızca emeğin sermayenin boyunduruğundan kurtulmasıyla olacaktır." Clara Zetkin

Kadınların yaşam ve emek mücadelesi çok uzun yıllar devam etmiş ve 8 Mart 1857`de farklı bir anlam kazanmıştır. 8 Mart 1857`de, Amerika`da daha iyi çalışma koşulları isteği ile greve başlayan ve karşılaştıkları tepki ve baskı sonucunda hayatını kaybeden kadınlardan bugüne; kadın dayanışması ve mücadelesi katlanarak devam ediyor. 1857`de 16 saatlik çalışma saatleri, düşük ücretler ve zorlu çalışma şartları nedeniyle greve çıkan kadın işçilerden alınan bayrak, 1911 yılından itibaren 8 Mart`ın Dünya Kadınlar Günü olarak anılmasına ve o zamandan bugüne mücadelenin durmaksızın devam etmesine vesile oluyor.  Emeklerinin yok sayılmasına müsaade etmeyecek tüm kadınlar gerek iş yerlerinde gerek evlerinde gerek hayatın her yerinde tam anlamıyla "özgür" olabilecekleri günlerin özlemi ile karşılaştıkları tüm zorluklara karşın dimdik ayakta duruyor. Biz de bu bilinci aşılamak için çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için HKMO olarak Kadın Çalışma Grubumuz öncülüğünde yaptığımız çalışmalarımız kapsamında kamuoyunda farkındalık yaratmayı hedefleyerek kadın-erkek harita mühendislerinin birlikte yer aldığı bir çalışma başlattık. Çalışmalarımızda hedeflediğimiz şey; kadın-erkek herkesin farkında olmadan, özel yaşamında ve kendini ifade ettiği her alanda kullandığı cinsiyetçi dile dikkat çekmek. Bizler de bunu görselleştirmek adına erkek harita mühendislerine dört soru yönelttik: "Tatile gittiniz, dalış yapıyorsunuz ve deniz altında ölçüm yapan kadın harita mühendisi gördünüz ne yapardınız? /Yüklenicisi olduğunuz bir işin kontrol mühendisi sizden yaşça küçük bir kadın, ne yapardınız? /İşverensiniz, erkek harita mühendisi alımı için iş ilanı açtınız; ancak başvuranların hepsi kadın, ne yaparsınız? / Kızınız harita mühendisliği mesleğini seçip sahada çalışmak istediğini söyledi, ne yapardınız?"

Öncelikle tekrar belirtmek isteriz ki kadınlar her alanda çalışabilir ve psikolojik ve fizyolojik nedenler öne sürülerek kadınların çalışma alanlarının kısıtlanması kabul edilir değildir. Fiziksel özelliklerinden dolayı erkek çalışanlar ile kadın çalışanlar arasında güçlü-güçsüz ayrımı yapılamayacağına göre bu bahane ile kadın-erkek arasında da ayrım yapılamayacağı aşikardır. Ayrıca bir işverenin kadın ya da erkek olarak iş ilanı açması büyük bir ayrımcılık ve adaletsizliktir. Özellikle kriz dönemi, erkek işçilerden daha çok kadınları etkilenmiştir. Son verilere göre de kadın işsizliği, erkek işsizliğinden 1,5 kat yüksektir ve uzun süreli işsizlik erkeklerde %17,5 olurken, kadınlarda oran %28`dir. İstatistiklere göre krizin faturası en çok kadın çalışanlara ödetilmeye çalışılmaktadır. Kadınlara yönetici ve karar verici mercilerde erkeklerle eşit imkân verilmemektedir. Yönetim kadrolarında kadınların yüzdesi ise %1` oranındadır. 

Biliyoruz ki kadınların her yerde eşit olabilmeleri, emeklerinin karşılığını tam olarak alabilmeleri, meslek yaşantılarında kadın olmaları dolayısıyla değil ortaya çıkardıkları sonuçlarla var olabilmeleri sayesinde özlemini kurduğumuz eşit, demokratik, laik ve özgür bir dünyanın temelleri sağlamlaşacaktır. Ve elbette biliyoruz ki kadın-erkek birlikte mücadeleye etmeye devam edersek gücümüz daha da artacaktır. Bunun için kadınların sahip olduğu koşulları korumak, o koşulları daha iyi hale getirmek, kadına yönelik şiddeti önlemek, çocuk yaşta evliliğin meşruiyetini yok etmek ve "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile İstanbul Sözleşmesi" kapsamındaki hakları korumak üzere mücadeleye devam edeceğiz. 

Kadına şiddet haberleri ile uyanmadığımız; çocuk yaşta evlilikleri olağan görmediğimiz; tacizi-tecavüzü meşrulaştırmadığımız; sosyal, ekonomik, kültürel, yönetsel her alanda kadınların eşit olarak söz ve yetki sahibi olmasını sağladığımız zaman; bu mücadelelerin meyvelerini toplamaya başlayacağız. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak HKMO Kadın Çalışma Grubu öncülüğünde, gerek mesleğimiz özelinde gerekse tüm kadınların emek mücadelesinde kadınların yanında olduğumuzu ve bu mücadeleyi ihlal edecek her türlü girişime karşı duracağımızı bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 

Biz Harita ve Kadastro mühendisleri; kadınların bu meslekte ve hayatta yaşadığı zorlukların farkındayız ve bu zorlukları aşmak için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Mart 2019 

 

8 Mart‘ta Meslektaşlarımıza Sorduk isimli videoya ulaşmak için TIKLAYINIZ...

 

 


Yukarı Çık