DÜNYA HARİTACILAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

Haritacılığın 5000 yıllık bir geçmişe sahip olan bir meslek olmasının yanı sıra değişen ve gelişen şartlar ve teknolojik gelişmelerle birlikte Harita Mühendisliği, önemini koruyan bir mühendislik disiplini olmuştur. İşin özü gereği her zaman canlı bir meslek olan Haritacılık, pek çok farklı meslek disiplinleri ile de iş birliği halindedir ve meslek alanlarımız dolayısıyla pek çok alanda haritacılığın önemi her geçen gün artmaktadır. Odamızın üyesi ve Türkiye adına tek temsilcisi olduğu uluslararası organizasyonlardan olan Avrupa Harita Mühendisleri Konseyi (CLGE) ve Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG) ile Amerikan Harita Mühendisleri Topluluğu tarafından kabul edilerek, 2018 yılından itibaren 21 Mart, Dünya Haritacılar Günü olarak dünya çapında kutlanmaya başlamıştır.

 

Mesleğimize dair bu anlamlı günün belirlenmesindeki kısa tarihsel süreç şu şekildedir:

- 1988 yılında Amerikan Ulusal Harita Mühendisleri Topluluğu (NSPS) ve Amerikan Ölçme ve Haritacılık Kongresi (ACSM) tarafından Ulusal Haritacılar Haftası şeklinde ilk kutlamalar başladı.

- 2008 yılında ilk defa Dünya Haritacılar Günü şeklinde bir günün belirlenmesi ve kutlanması fikri ortaya atılarak Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG) ile tartışılmaya başlandı. 

- 2012 yılında Avrupa Harita Mühendisleri Konseyi (CLGE) tarafından, Mercator‘ün 500. doğum günü vesilesiyle Avrupa Haritacılar Günü olarak bir gün belirlenip kutlanmaya başlandı.  

- 2013 yılında CLGE ve NSPS, dünya çapında kutlanmak üzere bir Haritacılar Günü belirlenmesi ve kutlanması konusunda FIG‘nin de görüşünü alarak Budapeşte Deklarasyonunu yayımladı.

- 2018 yılında ise 21 Mart`ta Dünya Haritacılar Günü‘nün lansmanı yapılarak CLGE, NSPS ve FIG bünyesinde dünya çapında kutlanmaya başlandı. Bu kapsamda hazırlanan Dünya Haritacılar Günü web sayfası da (https://surveyorsday.com) yine bugün yayın hayatına başladı.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak bizler de mesleğimizin önemini anlatarak, meslek alanlarımızın korunması ve genişletilmesi için gereken idari, teknik ve hukuksal girişimlerde bulunarak kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olmanın da gereği ile mesleğimize ve ülkemize hizmet etmeye devam ederken, bu amaçla uluslararası bir gün olarak 21 Mart Dünya Haritacılık Günü`nün tanıtılması ve her yıl düzenli olarak kutlanmasının, mesleğimizin önemine ve çalışma alanlarına dikkat çekeceğinin ve ulusal ve uluslararası anlamda gelişimine katkı sunacağının farkındayız. 

 

Bu anlayış ve bilinç ile yerin altından uzayın derinliklerine, kırsal ve kentsel gelişimden toplumsal gelişime kadar hayatın her alanında yer alarak, dünyayı güzelleştirmek adına en önemli dokunuşları yapan bir meslek grubunun mensupları olan siz değerli meslektaşlarımızın Dünya Haritacılar Günü`nü en içten sevgilerimizle kutlarız. 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mart 2019    

Yukarı Çık