ARTVİN BELEDİYESİNCE HAZIRLANAN İMAR PLANLARININ İPTALİNE YÖNELİK AÇTIĞIMIZ DAVA HAKKINDA

Odamız, Anayasa`nın 135. maddesi gereğince kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olması dolayısıyla dava ehliyetine sahiptir ve kamu hizmeti yürüten bir kurum olarak gerek kamu yararını gerek meslek mensuplarının genel menfaatini gözeterek gerekli müdahalelerde bulunmakta ve hukuki yollara başvurmaktadır. 

 

Bu kapsamda, Odamızın açmış olduğu güncel davalardan biri de; Artvin Belediyesine karşı açılmış olan Artvin Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarihinde yapılan toplantısında ihale yapılarak hazırlanmış olan Artvin Merkez 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının uygunluğuna ilişkin verdiği kararların iptaline ve öncelikle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi talepli davadır. 

 

Odamızın yanı sıra TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulunun öncülüğünde, Yeşil Artvin Derneği, Artvin Barosu ve Artvin`de yaşayan pek çok vatandaşın da davacı olduğu bu davada planların nüfus projeksiyonu, sosyal ve teknik altyapı alanları açısından eksiklikleri; çevre düzeni planı ile uyumsuzluğu; kıyı kenar çizgisinin planlara işlenmemesi; jeolojik olarak sakıncalı olan alanların yapılaşmaya açılması; mevcut Çevre Düzeni Planında orman alanı olan yerlerin yapılaşmaya açılması; yapılan plan kapsamındaki binaların neredeyse tamamına 1 kat eklenerek son günlerde sıkça dile getirilen "dikey mimariden yatay mimariye" geçiş için tersine bir uygulamaya gidilerek yapılaşma yoğunluğunun plansız arttırılması gibi imar mevzuatına, kamu yararına ve şehircilik ilkelerine aykırı olan gerekçeler dile getirilmiştir. 

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin ve mesleğimizin menfaatleri ile kamu yararı gereği Anayasa ile teminat altına alınan kamu kurumu niteliğindeki bir meslek kuruluşu olarak bu gibi gelişmeleri takip etmeye, savunduğumuz toplumcu mühendislik ve toplumcu belediyecilik ilkeleri doğrultusunda gerekli hallerde hukuksal yollara başvurmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilerine sunarız. 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Mart 2019
 

Yukarı Çık