"TAŞINMAZ DEĞER BİLGİ MERKEZİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI"NA İLİŞKİN ODAMIZ EK GÖRÜŞLERİ

Sayı   : 3/B15-557                                                                              22/03/2019

Konu : "Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin Kurulması ve Yönetilmesi 

        Hakkında Yönetmelik Taslağı" na İlişkin Odamız Görüşleri

 

T.C.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA

 

 

İlgi: 13.03.2019 tarihli ve 3/B15-469 sayılı yazısı.

 

İlgi`de kayıtlı yazımızla Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı`na ilişkin Odamız görüşleri Genel Müdürlüğünüze gönderilmişti.

 

İlgi`de kayıtlı yazımızla gönderilen görüşlerimize ek olarak ekte gönderilen görüşlerimizin de dikkate alınması hususunda,

 

Bilgi ve gereğini dileriz.

 

 

 

 

   Orhan KASAP

Yönetim Kurulu a.

   Genel Başkan

 

 

 

EK: Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik

     Taslağı`na İlişkin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Görüşleri.

 

 Dosyalar

"TAŞINMAZ DEĞER BİLGİ MERKEZİNİN KURULMASI VE YÖNETİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI"NA İLİŞKİN ODAMIZ EK GÖRÜŞLERİ (1036 KB) (28.03.2019 15:45:20)

Yukarı Çık