ARTVİN BELEDİYESİNCE HAZIRLANAN İMAR PLANLARININ İPTALİNE YÖNELİK AÇTIĞIMIZ DAVA İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASINA KATILDIK

TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulunun öncülüğünde; Odamız,  Yeşil Artvin Derneği, Artvin Barosu ve Artvin`de yaşayan pek çok vatandaşın Artvin Belediyesine karşı açmış olduğu Artvin Belediye Meclisinin 05.12.2018 tarihinde yapılan toplantısında ihale yapılarak hazırlanmış olan Artvin Merkez 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının uygunluğuna ilişkin verdiği kararların iptaline ve öncelikle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesi talepli dava ile ilgili 27.03.2019 tarihinde, Artvin`de bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 

 

Genel Başkanımız Sayın Orhan Kasap`ın da katıldığı basın açıklamasında davanın avukatlarından Bedrettin Kalın ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilcimiz Tolga Odabaş, süreç hakkında kamuoyuna bilgilendirmelerde bulundular. 

 

Öncelikle imar planının askı sürecinin hukuksuz bir şekilde gizli olarak yürütüldüğünden bahsedilerek paftaların plan ekinde yer almadığından ve paftalara ulaşmak için yapılan her türlü sözlü ve yazılı taleplerin geri çevrildiğinden söz edildi. Bunun yanı sıra plan oluşturulurken yerel halktan, sivil toplum kuruluşlarından görüş alınmadığı ve kurumlardan alınan görüşlerin de eksik olduğu vurgulandı. Kamu yararının yok sayıldığı bu planın pek çok husus açısından imar mevzuatına aykırı olduğu da belirtildi ve dava sürecine katkı sunan kurumlara ve yaşadığı kente karşı sorumluluk hisseden ve vicdanını kaybetmeyen vatandaşlara teşekkür edilerek basın açıklanması sona erdirildi.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak Artvin Belediyesine karşı açılan bu davanın seyri ile ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi için her türlü girişimde bulunacağımızı bir kez daha belirterek üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Nisan 2019

 

 

Artvin Belediyesince Hazırlanan İmar Planlarının İptaline Yönelik Açtığımız Dava ile İlgili Haber Metnine Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.  


Yukarı Çık