ODAMIZIN MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ İLE GÖRÜŞ VE RAPORLARI HAKKINDA

Odamız; Anayasa gereğince kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olması dolayısıyla hem meslek alanları ve üyelerinin menfaatleri ile ilgili gelişmeleri takip etmekte hem de kamu yararı gereğince üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirmektedir. Bu bağlamda gerek kanun ve/veya yönetmelik tasarıları ile ilgili görüşleri iletmek gerek mevzuat değişiklikleri ile gerekli girişimlerde bulunmak Odamızın asli görevlerinden biridir.

 

Sürekli ve Teknik Bilimsel Komisyonlarımız öncülüğünde hazırlanan görüş ve raporlarımız, ilgili kurumlarla paylaşılmakta ve hazırlanan bu görüş ve raporlar Odamızın web sitesinde de yayınlanarak üyelerimizin bilgisine sunulmaktadır.

 

Son dönemlerde mesleğimizi yakından ilgilendiren mevzuat düzenlemelerine yönelik hazırladığımız görüş ve raporlar doğrudan ilgili bakanlıklara/kamu kurumlarına ya da bu kurumlara iletilmek üzere TMMOB`ye sunulmuştur. Bunlar;

 

• Çevre Kanunu ve Maden Kanunu ile İlgili Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
• Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı,
• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,
• Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik,
• Düşey Engel Verilerini Toplama ve Sunma Yönetmeliği Taslağı
• Taşınmaz Değer Bilgi Merkezinin Kurulması ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı şeklindedir.

 

Yapılan çalışmalar sonucu hazırlanan yazılarda kanun ya da yönetmelik metinlerinde tespit edilen eksiklikler dile getirilmiş, Harita Mühendisliğinin istihdam ve uygulama alanlarını genişletmek, meslek alanlarımızı korumak ve kamu yararını gözetmek adına önemli hususlara dikkat çekilerek gerekli değişiklik ve düzenlemelerin yapılması gerektiği dile getirilmiştir. Anılan görüş ve raporlara ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak üyelerimizin ve meslek alanlarımızın menfaatlerinin korunması, kamu yararının gözetilmesi için gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatarak üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Nisan 2019

 

 

 


Yukarı Çık