2019/1 SAYILI GENELGE HAKKINDA DUYURU

İmar Kanunu`nun Geçici 16`ncı maddesi kapsamında hazırlanan Zemin Tespit Tutanağı işlerinde uygulamada bir parsel üzerinde birden fazla yapı bulunması durumunda tek bir zemin tespit tutanağı düzenlendiği gerekçe gösterilerek bir adet TİP4 sözleşme düzenlenmesi gerektiği yönünde üyelerimizden gelen talepler Odamızca değerlendirilmiş olup, Oda Yönetim Kurulumuzun 15.04.2019 tarihli ve 57/1101 sayılı kararıyla aynı parsel üzerinde bulunan birden fazla yapının zemin tespit tutanağının düzenlenmesi için; bina taban alanına göre gerçekleşecek ücretin her bir yapı için ayrı ayrı hesaplanmasına, tek bir TİP4 Sözleşme alınmasına ve bu kapsamda hazırlanan 2019/1 sayılı Genelgenin yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Genelge metni ekte yer almaktadır.

 

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

 

Saygılarımızla.

 

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
NİSAN 2019Dosyalar

HKMO 2019/1 Sayılı Genelge (287 KB) (18.04.2019 00:37:02)

Ek-1: (Tip-4) İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri İçin Sözleşme Örneği. (Sadece Yapı kayıt belgesine esas olacak ölçüm ve danışmanlık hizmetleri için alınması durumunda) (382 KB) (18.04.2019 00:38:05)

Ek-2: (Tip-4) İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri İçin Sözleşme Örneği. (Sadece zemin tespit tutanağı hazırlanması işleri için alınması durumunda) (457 KB) (18.04.2019 00:39:18)

Ek-3: (Tip-4) İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri İçin Sözleşme Örneği. (Bu iki iş kaleminin tek sözleşmeye yansıtılarak alınması durumunda) (368 KB) (18.04.2019 00:40:00)

Yukarı Çık