MESLEK ALANLARIMIZA YAPILAN SALDIRILARA KARŞI ÇIKMAYA DEVAM EDİYORUZ

Odamızın temel amaçlarından birisi; meslek alanlarının ve meslek disiplinlerinin korunmasının yanı sıra meslek mensuplarının hak ve menfaatlerini gözeterek gerekli girişimlerde bulunmaktır. Meslek alanlarımıza müdahale niteliğindeki işlem ve girişimlere karşı dava açmak da bu temel amaç kapsamında asli görevlerimizden biridir. 

 

Aşağıda bahsi geçen ihalelerdeki işlerin kapsamı; ilgili yasa ve yönetmelikler gereği Harita ve Kadastro Mühendislerinin yetki ve sorumluluğundadır; ancak buna rağmen söz konusu ihalelerde mevzuata aykırı bir şekilde Serbest Ormancılık Büro ve Şirketlerinin ihalelere katılımlarının önü açılmış ve dolayısıyla Orman Mühendislerine Harita Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları servis edilmiştir.

 

Elazığ Orman Bölge Müdürlüğünün "Orman Mülkiyetine Yönelik Kadastro Tescil Dosyası Hazırlanması Danışmanlık Hizmet Alımı" işi ile Elazığ, Bitlis, Bingöl ve Muş`ta; Giresun Orman Bölge Müdürlüğünün "Tescile Esas Ölçü ve Haritalama Kadastro İşleri Danışmanlık Hizmeti" işi ile Giresun ve Ordu`da; Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünün "… Tescile Esas Ölçü ve Haritalama Kadastro İşleri Danışmanlık Hizmeti (Orman Kadastro Çalışmaları)" işi ile Erzurum, Erzincan ve Kars`ta açmış olduğu ihalelerin serbest ormancılık büro ve şirketlerinin katılmasına yönelik düzenlenmesi doğrudan meslek alanlarımıza yönelik bir saldırıdır. 

 

Bu ihalelerdeki iş kapsamının Harita ve Kadastro Mühendislerinin meslek alanında olduğu; Orman Kanunu, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği, İmar Kanunu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik ve Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği ve ilgili mevzuat gereğince aşikârdır. 

 

Söz konusu ihalelerdeki işlerin doğrudan Harita ve Kadastro Mühendisliği meslek alanı kapsamında olması dolayısıyla, Odamız bu ilanlarının düzeltilmesi ve yanlıştan dönülmesi için gerekli ön girişimlerde bulunmuş; ancak sonuç alamamıştır. Odamız, meslek alanlarımızı korumak için yargı yoluna başvurmuş, öncelikle yürütmenin durdurulması ve ihalelerin iptali istemi ile Orman Genel Müdürlüğüne karşı toplam 10 dava açmıştır. 

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımıza yönelik her türlü müdahaleye karşı idari, hukuksal her türlü girişimde bulunmaya ve meslektaşlarımızın menfaatlerini gözetmeye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatarak üyelerimizin bilgisine sunarız. 

 

 


TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Haziran 2019

Yukarı Çık