TAPU KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ

Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili gerek uygulamada sorunlar yaşamamak gerek kamusal yararı gözetmek amacıyla birtakım görüş ve önerilerin Odamızca ilgili mercilere iletilmesi gereği doğmuştur. 

 
Meslek alanlarımızı da yakından ilgilendiren bu kanun teklifine dair görüş ve önerilerimiz milletvekili meslektaşlarımız ile paylaşılmış ve kanun teklifinde değiştirilmesi, çıkarılması ya da eklenmesi gerektiğini düşündüğümüz hususlar gerekçeleri ile birlikte kendilerine iletilmiştir. Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili görüş ve önerilerimize ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımızı yakından ilgilendiren bu kanun teklifi ile süreci takip etmeye, kamu yararı ve meslek alanlarımızın korunması için gerekli girişimlerde bulunmaya; ilgili mercilere görüş, öneri ve tekliflerimizi sunmaya devam edeceğimizi hatırlatarak üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Temmuz 2019


Dosyalar

TAPU-İMAR KANUN TEKLİFİ - HKMO_DEĞERLENDİRME (230 KB) (05.07.2019 14:33:26)

Yukarı Çık