NE DARBE NE DİKTA; YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK, LAİK TÜRKİYE!

15 Temmuz 2016`da gerçekleştirilen darbe girişimi; ülkemizin demokratik, laik ve bağımsız yapısını açıkça hedef almış, neyse ki başarısız olmuştur. Ülkemizin siyasi tarihinin kara lekelerinden olan bu girişim sonrasında içerisine girilen antidemokratik siyasi süreçte ise olağanüstü hâl ve kanun hükmünde kararnameler etkili olmuştur. Ne yazık ki etkileri halen devam eden bu süreçte bazı faillerin cezalandırılmasının yanı sıra hükümete muhalif olan kesimlere yönelik bir susturma ve sindirme politikası da güdülmüştür. Aradan geçen 3 yılda olayın ekonomik ve siyasi ayağı hala aydınlatılamamış, FETÖ yapılanması sürecinde ihmali ve kusuru olan birçok bürokrat ve siyasetçi cezalandırılmayıp aksine devletin önemli yönetim kademelerinde tutulmaya devam edilmiş ve yaşananlardan ders çıkarılmayıp diğer benzer yapılarla devlet arasına mesafe konmamıştır.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak askeri ya da sivil tüm darbe ve darbe girişimlerine karşı olduğumuzu ve ülkemizin demokratik, laik ve bağımsız yapısını bozma hedefi taşıyan her türlü eyleme dur diyeceğimizi her zaman tekrar ettik. 15 Temmuz`un 3. yıl dönümünde de 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ve ekonomik ayağının tam olarak aydınlatılması ve geçmişte suistimali ve kusuru olan tüm sorumluların yargılanması gerektiğini tekrar ediyor; demokratik, laik ve tam bağımsız Türkiye için her zaman mücadele edeceğimizi yineleyerek bu girişimi önlemek isterken hayatlarını kaybeden tüm yurttaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Temmuz 2019

 


Yukarı Çık