HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SEMPOZYUMU

HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SEMPOZYUMU 11-12 Ekim 2019 – İTÜ Taşkışla Kampüsü (Sivil Eğitimin 70. Yılında Mesleğimiz ve Geleceği)

 

Dünya tarihinin son 8000 (8 bin) yıllık geçmişinde var olduğunu bildiğimiz mesleğimiz; ülkemizde bundan 70 yıl önce, 7 Haziran 1949 tarihinde Prof. Dr. Macit Erbudak, Prof. Dr. h.c. Ekrem Ulsoy ve Prof. Dr. Burhanettin Tansuğ önderliğinde ilk sivil Harita Mühendisliği eğitim-öğretimine İstanbul Teknik Okulunda daha sonra adı İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve sonrasında Yıldız Üniversitesi olarak değiştirilen ve bugün Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bildiğimiz kurumda başlamıştır.

 

1949`dan günümüze ülkemizin birçok üniversitesinde yeni bölümler açılarak bölüm sayımız bugün 38`e ulaşmıştır.  Yeni bölümlerin açılmasıyla nicelik açısından bu süre zarfında önemli bir gelişim gösteren meslek topluluğumuz, aynı hız ve oranda yeterince niteliksel gelişim gösterememiştir. 

 

Ülkemizde mesleğimizin eğitim-öğretim konusu, kuruluşundan 33 yıl sonra ilk olarak tüm meslek topluluğunun katılımına açık olarak 1982 yılında Trabzon`da gerçekleştirilen Jeodezi Öğretimi Sempozyumu`nda ele alınmış; daha sonra yine geniş katılımlı olarak 2002 yılında gerçekleştirilen Mesleki Sorunların Tartışılması ve Geleceğe Yönelik Politikaların Belirlenmesi Kurultayı`nda, 2005 yılında Prof. Dr. Ekrem Ulsoy Anısına-Günümüzde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Sempozyumu`nda ve 2018 yılı sonunda gerçekleştirilen Mesleki Açılımlar Kurultayı`nda ele alınarak değerlendirilmiştir.

 

Dijitalleşme olgusunun mesleki uygulama alanlarına etkisinin yükselerek devam ettiği günümüzde, Odamız tarafından ülkemizdeki haritacılık sektörünün gelişim dinamiklerinin ve istihdam olanaklarının mesleki eğitim-öğretimizle doğrudan olan ilgisinin yeni bir ele alışı gerektirdiği farklı bilimsel, teknik ve meslek eğitim-öğretime odaklı platformlarda sürekli ifade edilmiştir. Son olarak "Yol Haritamızı Çiziyoruz" teması ile Mesleki Açılımlar Kurultayı`ndaki değerlendirmeler ışığında mesleki eğitim-öğretimimizi geliştirerek netleştireceğimiz bir eğitim-öğretim sempozyumunun yapılmasının yararlı olacağı öngörülmüştür.

 

Bu noktadan hareketle, 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde mesleki eğitim-öğretimimizin tüm paydaşlarının katılımıyla İstanbul`da İTÜ Taşkışla Kampüsünde iki günlük bir çalışmada bir araya geleceğimiz "Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitim-Öğretim Sempozyumu"nun yapılması kararlaştırılmıştır.

 

Bu sempozyum kapsamında mesleğimizin eğitim-öğretimini tartışırken, gelişimine ve niteliğinin artırılmasına yönelik stratejileri belirlemeye ve eylem planını oluşturmaya çalışacağız.  Mühendislik eğitim-öğretiminin "Öğrenci, Akademisyen, Üniversite, Oda, Kamu, Özel Sektör" tüm paydaşlarını bir araya getirerek bilim ve teknolojinin yeni bir yaşam biçimini şekillendirdiği günümüz dünyasında mesleğimiz için doğru bir yol haritası çizerken, ülkemizde Harita/Geomatik Mühendisliği eğitim-öğretiminin geleceğini biçimlendirmek için ortak aklı oluşturmaya çalışacağız.

 

Bu sempozyumda özetle; tüm paydaşların uyum içinde, gelişime açık, güncellenebilen, ölçülebilen, denetlenebilen ve sürdürülebilir bir sistem dâhilinde çalışmasını sağlayacak, mesleğin gelişiminde yetiştirilen mühendislerin nitelikli olmasını, verilen hizmetlerin ve üretilen ürünlerin kaliteli olmasını sağlayacak, mesleğin geleceğini güvenle biçimlendirecek bir eğitim-öğretim stratejisi ve eylem planının ilk fazını oluşturmayı planlıyoruz.


Bu Bir Açık Davettir:

 

Gelin hep birlikte Harita/Geomatik Mühendisliğinde ortak aklın bir ürünü olarak geleceği biçimlendirmek için bir araya gelelim, strateji ve eylem planımızı oluşturalım.
Bu kapsamda sempozyumda;
Meslek tarihimize,
Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki eğitim-öğretime,
Eğitim-öğretimde akreditasyon, sertifikasyon ve standartlara,
Mühendisliğin değerlerine,
Meslektaş olma yolunda yürüyen adayların hayallerine, beklentilerine,
Geleceği biçimlendirmek için izlenmesi gereken yollara ve
Mesleki eğitim-öğretim kapsamında daha birçok noktaya ışık tutarak, bunları önce strateji daha sonra eylem planı olarak hep birlikte biçimlendirelim.

11-12 Ekim 2019 tarihlerinde TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının İstanbul Şubesi yürütücülüğünde hep birlikte gerçekleştireceğimiz bu sempozyuma bildirili, bildirisiz, ilgili, istekli tüm meslektaş ve meslektaş adaylarımız davetlidir.

 

Bildiri:

 

Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyen meslektaşlarımızın genişletilmiş bildiri özetlerini en geç 14 Haziran 2019 Cuma saat 17.00`ye kadar egitim@hkmo.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Genişletilmiş özetler, Sempozyum Bilim Kurulunca değerlendirildikten sonra kabul alan bildirilerin tam metinleri istenecek ve bu bildiriler HKMO Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi`nin Eğitim-Öğretim Sempozyumu`na ilişkin özel sayısında basılmak üzere derginin detaylı değerlendirme sürecine yönlendirilecektir.

 

Aday/Genç Mühendis Kısa Video ve ‘Blog` Yazısı Yarışması:

Yarışmanın konusu: "Aklımdaki Harita/Geomatik Mühendisliği?". Yarışmaya en az 30, en fazla 90 saniyeden oluşan bir video ve/veya en az 300, en fazla 2500 kelimeden oluşan bir ‘Blog` yazısı ile katılım sağlanabilir.  Hazırlanan video ve blog yazılarının en geç 5 Temmuz 2019 Cuma saat 17.00`ye kadar egitim@hkmo.org.tr adresine iletilmelidir.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK
Sempozyum Başkanı

Orhan KASAP
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı

Yukarı Çık