6.CBS KONGRESİ 2. DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB 6. CBS Kongresi hazırlıkları kapsamında 2. Düzenleme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. TMMOB`a bağlı Odaların CBS kongresi düzenleme kurulu temsilcileri ve kongre Yürütme Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda; yürütme kurulu tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve güncel gelişmeler, web sayfası, önemli tarihler, bildiri konuları ve bildiri gönderim yöntemi, sosyal medya hesapları, afiş tasarımı, planlanan konuşmacılar ve taslak kongre programı gibi konular ele alındı. CBS Kongresi`nin daha üst noktalara taşınması adına genel görüş ve öneriler alınarak toplantı tamamlandı.


TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ağustos 2019

Yukarı Çık