HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SEMPOZYUMU

ÖNEMLİ TARİHLER


 

6 Eylül 2019-Genişletilmiş Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi-Uzatıldı

6 Eylül 2019-Aday/Genç Mühendis Kısa Video ve `Blog` Yazısı Gönderim Tarihi-Uzatıldı

 *Bildiri, Kısa Video ve Blog yazıları için ayrıntılı bilgi aşağıda verilmiştir.


Dünya tarihinin son 8000 (8 bin) yıllık geçmişinde var olduğunu bildiğimiz mesleğimiz; ülkemizde bundan 70 yıl önce, 7 Haziran 1949 tarihinde Prof. Dr. Macit Erbudak, Prof. Dr. h.c. Ekrem Ulsoy ve Prof. Dr. Burhanettin Tansuğ önderliğinde ilk sivil Harita Mühendisliği eğitim-öğretimine İstanbul Teknik Okulunda daha sonra adı İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve sonrasında Yıldız Üniversitesi olarak değiştirilen ve bugün Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bildiğimiz kurumda başlamıştır.

1949`dan günümüze ülkemizin birçok üniversitesinde yeni bölümler açılarak bölüm sayımız bugün 38`e ulaşmıştır.  Yeni bölümlerin açılmasıyla nicelik açısından bu süre zarfında önemli bir gelişim gösteren meslek topluluğumuz, aynı hız ve oranda yeterince niteliksel gelişim gösterememiştir. 

Ülkemizde mesleğimizin eğitim-öğretim konusu, kuruluşundan 33 yıl sonra ilk olarak tüm meslek topluluğunun katılımına açık olarak 1982 yılında Trabzon`da gerçekleştirilen Jeodezi Öğretimi Sempozyumu`nda ele alınmış; daha sonra yine geniş katılımlı olarak 2002 yılında gerçekleştirilen Mesleki Sorunların Tartışılması ve Geleceğe Yönelik Politikaların Belirlenmesi Kurultayı`nda, 2005 yılında Prof. Dr. Ekrem Ulsoy Anısına-Günümüzde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Sempozyumu`nda ve 2017 yılı sonunda gerçekleştirilen Mesleki Açılımlar Kurultayı`nda ele alınarak değerlendirilmiştir.

 

Dijitalleşme olgusunun mesleki uygulama alanlarına etkisinin yükselerek devam ettiği günümüzde, Odamız tarafından ülkemizdeki haritacılık sektörünün gelişim dinamiklerinin ve istihdam olanaklarının mesleki eğitim-öğretimimizle doğrudan olan ilgisinin yeni bir ele alışı gerektirdiği farklı bilimsel, teknik ve meslek eğitim-öğretime odaklı platformlarda sürekli ifade edilmiştir. Son olarak "Yol Haritamızı Çiziyoruz" teması ile Mesleki Açılımlar Kurultayı`ndaki değerlendirmeler ışığında mesleki eğitim-öğretimimizi geliştirerek netleştireceğimiz bir eğitim-öğretim sempozyumunun yapılmasının yararlı olacağı öngörülmüştür.

 

Bu noktadan hareketle, 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde mesleki eğitim-öğretimimizin tüm paydaşlarının katılımıyla İstanbul`da İTÜ Taşkışla Kampüsünde iki günlük bir çalışmada bir araya geleceğimiz "Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitim-Öğretim Sempozyumu"nun yapılması kararlaştırılmıştır.

 

Bu sempozyum kapsamında mesleğimizin eğitim-öğretimini tartışırken, gelişimine ve niteliğinin artırılmasına yönelik stratejileri belirlemeye ve eylem planını oluşturmaya çalışacağız.  Mühendislik eğitim-öğretiminin "Öğrenci, Akademisyen, Üniversite, Oda, Kamu, Özel Sektör" tüm paydaşlarını bir araya getirerek bilim ve teknolojinin yeni bir yaşam biçimini şekillendirdiği günümüz dünyasında; mesleğimiz için doğru bir yol haritası çizerken, ülkemizde Harita/Geomatik Mühendisliği eğitim-öğretiminin geleceğini biçimlendirmek için ortak aklı oluşturmaya çalışacağız.

 

Bu sempozyumda özetle; tüm paydaşların uyum içinde, gelişime açık, güncellenebilen, ölçülebilen, denetlenebilen ve sürdürülebilir bir sistem dâhilinde çalışmasını sağlayacak; mesleğin gelişiminde yetiştirilen mühendislerin nitelikli olmasını, verilen hizmetlerin ve üretilen ürünlerin kaliteli olmasını sağlayacak; mesleğin geleceğini güvenle biçimlendirecek bir eğitim-öğretim stratejisi ve eylem planının ilk fazını oluşturmayı planlıyoruz.

 

Bu Bir Açık Davettir:

Gelin hep birlikte Harita/Geomatik Mühendisliğinde ortak aklın bir ürünü olarak geleceği biçimlendirmek için bir araya gelelim, strateji ve eylem planımızı oluşturalım. 

Bu kapsamda sempozyumda; 

Meslek tarihimize,

Ulusal ve uluslararası düzeyde mesleki eğitim-öğretime,

Eğitim-öğretimde akreditasyon, sertifikasyon ve standartlara,

Mühendisliğin değerlerine,

Meslektaş olma yolunda yürüyen adayların hayallerine, beklentilerine,

Geleceği biçimlendirmek için izlenmesi gereken yollara ve

Mesleki eğitim-öğretim kapsamında daha birçok noktaya ışık tutarak, bunları önce strateji daha sonra eylem planı olarak hep birlikte biçimlendirelim. 

11-12 Ekim 2019 tarihlerinde TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının İstanbul Şubesi yürütücülüğünde hep birlikte gerçekleştireceğimiz bu sempozyuma bildirili, bildirisiz, ilgili, istekli tüm meslektaş ve meslektaş adaylarımız davetlidir. 

 

*Bildiri: Sempozyuma bildiri ile katılmak isteyen meslektaşlarımızın genişletilmiş bildiri özetlerini en geç 6 Eylül 2019 Cuma saat 17.00`ye kadar egitim@hkmo.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. Genişletilmiş özetler, Sempozyum Bilim Kurulunca değerlendirildikten sonra kabul alan bildirilerin tam metinleri istenecek ve bu bildiriler HKMO Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi`nin Eğitim-Öğretim Sempozyumu`na ilişkin özel sayısında basılmak üzere derginin detaylı değerlendirme sürecine yönlendirilecektir.

 

*Aday/Genç Mühendis Kısa Video ve ‘Blog` Yazısı Yarışması: Yarışmanın konusu: "Aklımdaki Harita/Geomatik Mühendisliği?". Yarışmaya en az 30, en fazla 90 saniyeden oluşan bir video ve/veya en az 300, en fazla 2500 kelimeden oluşan bir ‘Blog` yazısı ile katılım sağlanabilir.  Hazırlanan video ve blog yazılarının en geç 6 Eylül 2019 Cuma saat 17.00`ye kadar egitim@hkmo.org.tr adresine iletilmelidir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Rahmi Nurhan ÇELİK

Sempozyum Başkanı

 

 

 

Orhan KASAP

Genel Başkan

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

 


  

 


Yukarı Çık