ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ TASLAĞI HAKKINDA DUYURU!

Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği Taslağı Hakkında

Bilindiği üzere, 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun; 10.07.2019 tarihli ve 30827 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Odamız, kanun taslağı üzerindeki görüş ve önerilerini 03.07.2019 tarihinde Oda iletişim araçlarından kamuoyuyla paylaşmış ve öncesinde TBMM`ye iletmişti.

 

Taslağın yasalaşarak Resmi Gazete`de yayımlanması sonrasında da meslek alanlarımızı ilgilendiren kısımlar Odamızca tekrar değerlendirilip, bir rapor halinde üyelerimizle paylaşılmıştı. Özellikle Kanun kapsamında yayımlanacak Yönetmelik veya Yönetmelik Değişikliklerine müdahil olmak adına çalışmalar yürütülmüş, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü ziyaret edilmiş, hazırlanacak Yönetmeliklerde dikkate alınması için görüş ve değerlendirmelerimiz sözlü olarak iletilmişti.

 

09.08.2019 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğünün web sitesinde Arazi ve Arsa Düzenlemesine  İlişkin Yönetmelik Değişikliği Taslağı yayımlanmış olup, Taslağa ilişkin Odamız görüşlerinin oluşturulması çalışmaları devam etmektedir.

 

Yönetmeliğin uygulayıcısı olan üyelerimizin görüşleri de Odamızın görüşlerinin oluşturulması için önem arz etmektedir.

 

Bu kapsamda yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemesine  İlişkin Yönetmelik Değişikliği Taslağı ekte sunulmakta olup, görüş ve önerilerini iletmek isteyen üyelerimizin ve meslektaşlarımızın 25.08.2019 tarihine kadar hkmo@hkmo.org.tr adresine görüş ve önerilerini iletmelerini bekleriz.
Bilgilerinize sunarız.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ağustos 2019Dosyalar

Arazi ve Arsa Düzenlemesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği Taslağı (284 KB) (22.08.2019 18:27:31)

Yukarı Çık