ARSA VE ARAZİ DÜZENLEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA

Sayı  : 3/B15-1275                                                                                                       29/08/2019
Konu : Arsa ve Arazi Düzenlemesi Hakkında
           Yönetmelik Taslağı Hk.

 


T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü
ANKARA


İlgi: 09.08.2019 tarihli ve 42351689-310.03-E.189955 sayılı yazınız.

 

İlgi`de kayıtlı yazınızda; 04.07.2019 tarih ve 7181 kanun numarası ile "Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 10.07.2019 tarih ve 30827 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı ve söz konusu Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 13.,15., 16., 18. ve 19. maddelerinin de yeniden düzenlendiği; buna istinaden 3194 sayılı İmar Kanunu`nun  18. maddesi uyarınca yayımlanan "İmar Kanunun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik" in; Bakanlığınızca elde edilen deneyim, sorulara ilişkin Bakanlığınız görüşleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler ve 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 13., 15., 16., 18. ve 19. maddelerinde yapılan düzenlemeler de dikkate alınarak arsa ve arazi düzenleme süreçlerinin yeniden tanımlanması; düzenleme ortaklık payının alınması, dağıtımı ve günümüzde ortaya çıkan sorunlarının giderilmesi amacıyla yeniden düzenlendiği; bu kapsamda hazırlanan Yönetmelik taslağı ile arazi ve arsa düzenlemesi işlemlerinin nasıl yapılacağı, bu süreçlerde bulunması gereken bilgi ve belgelerin yeniden tanımlanarak düzenleme ortaklık payından oluşturulan kullanımlar ve düzenleme ortaklık payı oranında değişiklik yapıldığı, kamu ortaklık payı adı altında yapılan tahsis işleminin kaldırıldığı  ve dağıtıma ilişkin yeni düzenlemelerin getirildiği tarafımıza bildirilmiştir.

 

"Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" taslağı ile ilgili genel madde özelinde görüş ve önerilerimiz ile konuyla ilgili Odamız adına iletişim kurulacak kişi/kişilerin bilgileri 30.08.2019 tarihine kadar tarafınıza iletilmesini istemektesiniz.

 

"Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" taslağı ile ilgili Odamız görüşleri Ek`te tarafınıza gönderilmekte olup, konu ile ilgili Odamız adına iletişim kurulacak temsilcilerimize ilişkin iletişim bilgileri de aşağıda yer almaktadır.

 

Genel Müdürlüğünüzün uygun görmesi halinde Yönetmelik çalışmalarına Odamızın katılım ve katkı sağlayacağını belirtir, bilgi ve gereğiniz dileriz.

 

Saygılarımızla.

 


  Orhan KASAP
Yönetim Kurulu a.
 Genel Başkan

 

EKLER :
Ek-1 : "Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" taslağı ile ilgili Odamız görüşleriDosyalar

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ (416 KB) (04.09.2019 11:02:36)

Yukarı Çık