LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI HK.

Sayı       : 3/B15-1327                                                                                              06/09/2019
Konu      : Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri
                Ve Büroları Hakkında Yönetmelikte 
                Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
                Taslağı Hk.

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA
 

 

İlgi: 05.08.2019  tarihli ve 12364127-010.03-E.3193247 sayılı yazınız.


İlgi‘de kayıtlı yazınız ile 15.06.2013  tarih  ve  28678 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve ekleri  birlikte Odamız tarafından değerlendirilerek gerekli çalışmalar tamamlanmış olup Genel Görüş ve Değerlendirmemiz  ile Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Hazırlanan Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş ve Değerlendirme çizelgemiz  Ek‘te gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

 

 

   Orhan KASAP
Yönetim Kurulu a.
   Genel Başkan

 

EKLER:

Ek-1  : Genel Görüş ve Değerlendirme
Ek -2 : Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Hazırlanan Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş ve Değerlendirme Çizelgesi

 Dosyalar

Ek-1: Genel Görüş ve Değerlendirme (120 KB) (16.09.2019 15:05:23)

Ek-2: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Hazırlanan Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş ve Değerlendirme Çizelgesi (252 KB) (09.09.2019 15:07:29)

Yukarı Çık