LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA GÖRÜŞLERİMİZ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığınca 15.06.2013 tarih ve 28678 sayılı Resmî Gazete`de yayımlanan Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik`te değişiklik yapılmasına dair hazırlanan yönetmelik taslağı ekleri ile birlikte Odamıza iletilmiş ve söz konusu taslağa ilişkin görüşlerimiz istenmiştir.

 

Yönetmelik taslağı; Mesleki Standartlar, Uygulamalar ve Yasal Temeller Komisyonumuz, Mekânsal Planlama ve İmar Komisyonumuz ve 46. Dönem 1 No.lu Özel Sektör Komisyonumuz ile Odamız Teknik İşler Birimi ve Hukuk Birimi tarafından incelenmiş ve taslak ile ilgili Odamız görüşleri, 06.09.2019 tarih ve 3/B15-1327 sayılı yazımız ekinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığına iletilmiştir.

 

Yönetmelik taslağı üzerine yapılan genel değerlendirmeler neticesinde; öncelikle bu husus ile ilgili bugüne kadar yaşanan süreçte karşılaşılan sorun ve uyuşmazlıklardan bahsedilerek yaşanan sorunların yönetmelikte değişiklik yapılarak değil geçmişten günümüze belirttiğimiz gibi detaylı bir yasal düzenleme ile köklü bir çözüme kavuşturulabileceğinin ve yapılacak yasal düzenlemenin meslek camiamızda çekişme, tartışma ve ayrımcılığa neden olmayacak şekilde hayata geçirilmesinin önemi üzerinde durulmuştur. Ayrıca yönetmelik taslağında eksik ve hukuka aykırı görülen noktalar ve yeniden düzenlenmesi gerektiği düşünülen hususlar ile ilgili olarak görüş ve önerilerimiz dile getirilmiştir.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımızla ve kamusal yararlar ile ülke kalkınması, toplum ve kişilerin mülkiyet haklarının korunması, geliştirilmesiyle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü çalışmayı sürdürmeye; konunun uzmanı bilim insanlarımızla, komisyon çalışma grubu ve birimlerimizle birlikte katkı sunmaya özen gösterdiğimizi bir kez daha belirterek "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik Değişikliği Taslağı" ile ilgili çalışmalarımızı üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Saygılarımızla.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Eylül 2019
 
 

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik Değişikliği Taslağı Hakkında Odamız Görüşleri için tıklayınız

 


Yukarı Çık