19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

"kağıdımız çaput bizim
kefenimiz bulut bizim
  mesleğimiz umut bizim
    kıranlara selam olsun " *

 

TMMOB öncülüğünde 19 Eylül 1979`da gerçekleşen mühendis, mimar ve şehir plancılarının iş bırakma eylemi dolayısıyla TMMOB 41. Dönem Olağanüstü Genel Kurulunda alınan karar ile 2010 yılından itibaren 19 Eylül`ün "TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.

 

1979`da gerçekleşen iş bırakma eyleminde; sendikal hakların kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması, her alanda çalışanlar arasındaki farklı uygulamaların son bulması, eşit işe eşit ücret ilkesi ile ücretlerin düzenlenmesi ve teknik hizmetlerin halkımızın çıkarları doğrultusunda sunulabilmesi için antidemokratik uygulamalarla baskıların giderilmesi için gerekenlerin yapılması talep edilmiştir. Bu iş bırakma eylemine hem özel sektörde hem de kamuda çalışan mühendis ve mimarların büyük bir çoğunluğu katılmış ve bu eylem Türkiye tarihinde önemli izler bırakmıştır. Mühendis ve mimarların başlattığı bu eyleme kamuda çalışan memur, teknik eleman, sağlık görevlileri gibi pek çok kesimden de destek gelmiş, işçi ve öğrencilerin de destekleri ile TMMOB öncülüğünde başlatılan emek mücadelesi katlanarak büyümüştür.

 

19 Eylül`ün kırkıncı yıl dönümünü yaşadığımız bugün ise mühendis, mimar ve şehir plancılarının benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu görmek, o günlerden bugünlere gelen mücadelenin devam edeceğini göstermektedir. Bugün de ekonomik sıkıntılar, antidemokratik uygulamalar, baskılar devam etmekte; yasal ve sendikal hakların kullanılması engellenmekte; gereken tedbirler alınmadığı için iş kazası adı altında iş cinayetleri işlenmekte; adaletsiz ücret politikaları devam etmekte; istihdam politikaları belirlenmeden açılan bölümler dolayısıyla işsizlik oranları artmaktadır.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak TMMOB`nin örgütlülük geleneğinden, Teoman Öztürk`ün mücadeleci ruhundan aldığımız inançla haklarımızı korumak, meslek alanlarımıza sahip çıkmak ve toplumcu mühendislik ilkelerini uygulayabilmek amacıyla mücadele etmeyi asla bırakmayacağımızı bir kez daha hatırlatarak tüm meslektaşlarımızın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü`nü kutluyoruz.

 

*Ülkü Tamer

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Eylül 2019


Yukarı Çık