TKGM GENEL MÜDÜRÜ SAYIN M. ZEKİ ADLI ZİYARET EDİLDİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın M. Zeki Adlı; Odamız II. Başkanı Ayhan Erdoğan, Genel Sekreteri Ali İpek, Odamız Mekânsal Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü ve Odamız avukatlarından Dilrüba Pahal tarafından makamında ziyaret edildi.

 

TKGM Genel Müdür Yardımcıları Sinan Fidan`ın ve Ömer Sinan Bayçelebi`nin de yer aldığı görüşmede özetle; mesleğimizin gündeminde olan ve 06.09.2019 tarihinde TKGM`ye ilettiğimiz "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" hakkındaki görüşlerimiz ve çekincelerimiz sözlü olarak ana hatlarıyla ifade edildi.  Lisanslı harita kadastro mühendisleri ve büroları süreci, ortaya çıkan uyuşmazlıklar, yargı kararları, uygulamada doğan sorunlar, üyelerimizden gelen yakınma ve şikâyetler, Odamızın daha önceki değerlendirmeleri ve yazışmalar dikkate alındığında; sorunun salt bir yönetmelik düzenlemesiyle giderilemeyeceği, konunun köklü çözümünün ancak 5368 sayılı Kanun`da değişiklik ve yeni bir düzenleme yapılarak giderilebileceği ifade edildi.

 

Bu konu ile ilgili kalıcı bir çözümün hayata geçirilebilmesi için LİHKAB ve SHKMMB`lerin iş alanlarına dair sınırlarının çok net bir biçimde belirlenmesi, yasa ve yönetmelik değişikliğinin görüş birliği sağlanarak yapılması gerekliliği noktasında mutabık kalındı.

 

Önümüzdeki günlerde yasa ve yönetmelik çalışmaları noktasında TKGM ve Odamızca tekrar bir araya gelinip detaylı bir çalışma yapılması kararlaştırılarak görüşme sonlandırıldı.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak konunun kalıcı bir çözüme kavuşturularak tamamlanması noktasında gerekli tüm çalışmaları sürdüreceğimizi üyelerimizin bilgisine sunarız.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Eylül 2019

Yukarı Çık