HARİTA/GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM-ÖĞRETİM SEMPOZYUMU BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız tarafından mesleğimizin eğitim-öğretim sürecini tüm bileşenleri ile çok yönlü değerlendirmek, değişen ve dönüşen meslek profilini tartışmak, mesleğin ve meslektaşlarımızın gelişimine ve niteliğinin artırılmasına yönelik stratejileri belirlemek ve eylem planını oluşturmak için Sivil Harita Mühendisliğinin Eğitim-Öğretiminin 70. Yılında Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitim-Öğretim Sempozyumu; İstanbul Şubemiz yürütücülüğünde 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü‘nde gerçekleştirilmiştir.

 

Sempozyum; çok sayıda öğrenci, akademisyen, Harita/Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanları, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanları, Odamız Genel Merkez ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile Türkiye genelindeki tüm şube ve merkeze bağlı temsilciliklerden katılan meslektaşlarımızın katkı, değerlendirme ve görüşlerini aktardıkları bir platformda başarıyla gerçekleştirildi.

 

Açılışta; Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, İstanbul Şube Başkanımız Alişan Çalcalı ve Oda Genel Başkanımız Orhan Kasap sırasıyla birer konuşma yaparak Sempozyum`un amacı ve mesleğimizin geleceği için önemini vurguladılar.

 

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Erol Köktürk "Yükseköğretim Düzeyinde Haritacılık Eğitiminin 70. Yılında Eğitim Tarihimizin Bazı Durakları" adlı sunumu ile ülkemizde bundan 70 yıl önce Prof. Dr. Macit Erbudak, Prof. Dr. h.c. Ekrem Ulsoy ve Prof. Dr. Burhanettin Tansuğ önderliğinde ilk sivil harita mühendisliği eğitim-öğretiminin o dönemdeki adı ile İstanbul Teknik Okulunda daha sonra adı İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve sonrasında Yıldız Üniversitesi olarak değiştirilen ve bugün Yıldız Teknik Üniversitesi olarak bildiğimiz kurumda başladığını belirterek meslek tarihimizi ve bugünkü süreci değerlendirdi.

 

Ardından Prof Dr. Tevfik Ayan; "İnsan Mühendis" adlı sunumu ile ‘Bilim ve Teknik`, ‘Çağdaş Bir Mühendis Nasıl Olmalıdır?`, ‘İnsan Davranışlarını Yönlendiren Temel Unsurlar`, ‘İnsanın Kendisinin Farkına Varması` ve ‘Günümüz İnsanlık Sorunları` gibi konuları ele aldı. 

 

Öğleden sonraki oturumda; Odamız Eğitim Sekreteri ve aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Taylan Öcalan, "Türkiye‘de Haritacılık Eğitimi Hiyerarşisi, Meslek İçi Eğitimler, Resmi Sertifikasyon ve Oda Eğitim Politikaları" adlı sunumunda, Odamızın aklın ve bilimin yol göstericiliğinde eğitim olgusunun sürdürülebilir temellerde devam ettirilmesine büyük önem verdiğini, Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi`nin daha aktif hale getirileceğini vurguladı. Sunumunda özellikle mesleğimizde yeni gelişen uzmanlaşma alanlarına da değinen Doç. Dr. Taylan Öcalan, bu alanlardaki resmi sertifikasyon süreçleri ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler verdi.

 

Prof. Dr. Rasim Deniz‘in "Mühendislik Öğretiminde Etkin Öğretme-Öğrenme Teknikleri" ve "MÜDEK, EUR-ACE, ABET Kriterlerine Göre Program Tasarımı ve Durum Değerlendirmesi" adlı sunumları ile üniversitelerimizin mühendislik fakültelerinin akreditasyon süreçlerinden ve gelinen noktadan söz edildi. Yükseköğretim kurumlarının uygulamalı bilim, mühendislik, teknoloji ve bilişim alanlarındaki programlarını değerlendiren bağımsız akreditasyon kuruluşu ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) tarafından verilen akreditasyon ve kriterleri kapsamında, MÜDEK, EUR-ACE, Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS), kalitenin sürdürülebilirliği bağlamında eğitim-öğretimde akreditasyon, sertifikasyon ve standartlar tartışıldı.

 

İlk günün son oturumunda; Hakan Çavuş ve Gülşen Bardak, "Aday Mühendislerin Eğitim-Öğretime Bakışları ve Beklentileri" adlı sunumlarında meslektaş olma yolunda yürüyen adayların, Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümü lisans öğrencilerinin hayallerine, beklentilerine değindiler.

 

Sempozyumun ikinci gününde; Prof. Dr. Uğur Şanlı ve Doç. Dr. Aydın Üstün yürütücülüğünde Prof. Dr. Çetin Cömert, Prof. Dr. Mustafa Yanalak, Prof. Dr. İ. Öztuğ Bildirici, Doç. Dr. Özgün Akçay, Doç. Dr. Erol Yavuz ve Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu`nun katılımları ile "Bölüm Başkanları Oturumu" gerçekleştirildi. Oturumda; yeni açılan lisans bölümleri, artan kontenjanlar, düşük taban puanlar, kontenjan dolduramayan bölümler, bölümlerdeki altyapı koşulları, öğretim elemanı sayıları ve yeterlilik durumu, laboratuvar ve alet parkı olanakları, eğitim-öğretimin niteliği, işsizlik ve istihdam sorunları, mezun mühendisin niteliği, yeni uzmanlaşma alanları vd. birçok başlık tartışılarak kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

 

Öğleden sonraki oturumda; Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik yürütücülüğünde Doç. Dr. Taylan Öcalan, Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu ve Doç. Dr. Mustafa Tevfik Özlüdemir‘in katılımlarıyla "Eğitim Öğretim Stratejisi ve Eylem Planı Çalışması" oturumu gerçekleştirildi. Mühendislik eğitim-öğretiminin sorunlarına çözüm üretilmesi kapsamında, üniversite öncesi eğitim öğretim programlarını da göz önüne alarak çözüm politikaları ve stratejilerinin bir bütünlük içinde geliştirilmesi ve modellenmesi, iş modellerinin oluşturulması, çözüm politikaları ve stratejilerinin bir bütünlük içinde geliştirilmesi, üniversite-sektör ilişkilerinin gelişimine yönelik çalışmalar yapılması gerektiği tartışıldı.

 

Üniversite öğretiminde öğrencilerin eleştirel yaklaşabilen, yaratıcı, mühendisliğin toplumsal rolünü içselleştirmiş, çözüm geliştirme becerisine sahip bireyler olarak yetişmelerinin; üniversitelerin uzun vadeli politikaları olan, sürdürülebilir bir kalkınma ve ilerlemeyi hedefleyen kurumsal yapılara sahip bir niteliğe kavuşmalarının; eğitimin "insan olmayı öğreten/geliştiren" özelliklerinin temel alındığı bir modele dönüşmesini amaçlayan stratejilere sahip çıkılmasının ve bu stratejilerin mesleki kamuoyunun bütünü tarafından benimsenmesinin sağlanmasının üzerinde duruldu.

 

Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitim-Öğretim Sempozyumu sonuç bildirgesi ve eylem planı en kısa sürede üyelerimizle paylaşılacak olup; mesleğimizin mevcut durumunun, sorunlarının ve geleceğinin birçok yönden ele alındığı ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, etkin ve verimli geçen Harita/Geomatik Mühendisliği Eğitim-Öğretim Sempozyumu`nun gelişiminde ve başarıyla gerçekleştirilmesinde katkı ve destek veren tüm kurum-kuruluşlara, bilim insanlarına, Bölüm Başkanlarına, öğrencilere ve meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ekim 2019


Yukarı Çık