FERDİ KAZA SİGORTASI POLİÇELERİNİZ YENİLENDİ

Odamızca her yıl üyelerimiz adına yaptırılan Ferdi Kaza Sigortası Poliçeleri 17/08/2019 – 17/08/2020 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde, ölüm ve sürekli sakatlık halinde 25.000,00.-TL teminat limitli olarak yenilenmiştir.

 

Ferdi Kaza Sigorta Poliçeleri, Odamız bilgi sisteminde geçerli TC kimlik numarası bulunan, faal ve 65 yaş altında olan tüm üyelerimize aidat ödentisi şartı aranmaksızın yaptırılmış bulunmaktadır.

 

Ferdi Kaza Sigortası Poliçeleri e-devlet portalında tanımlanmış olup, "Ferdi Kaza Sigorta Poliçe Sorgulama" butonu üzerinden ulaşılabilmektedir.

 

Bütün üyelerimize sağlıklı ve kazasız bir yaşam dileriz.

 

Saygılarımızla.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ekim 2019

 


Yukarı Çık