İMO 4. KÖPRÜLER VE VİYADÜKLER SEMPOZYUMU

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından Ankara Şubesince düzenlenen 4. Köprüler ve Viyadükler Sempozyumu, 1-2 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara`da gerçekleştirilecek.


Hilmi Yüncü anısına düzenlenecek olan sempozyum, iki gün boyunca iki farklı salonda dörder oturum şeklinde kurgulandı.


Yapı teknolojileri ve çağdaş malzeme kullanımları bakış açısından olduğu kadar, tasarruf teknikleri yönünden de dünyadaki gelişmelerin ülkemize aktarılması ve buradaki değişik araştırmalar ve incelemeler sonucu ortaya dökülen yenilikçi bilgilerin toplu olarak sunulması, sempozyumun ana amacı olarak belirlendi. Sempozyum en yeni ve çağdaş bilgilere ulaşmanın yollarını kolaylaştırıcı bir anlayış içinde gerçekleştirilecek.


Sempozyum kurulları, programı ve diğer detayları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


Yukarı Çık