LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE İLAVE GÖRÜŞLERİMİZ

Sayı : 3/B15-1609                                                                                                        01/11/2019

Konu : Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları
           Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
           Dair Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüş ve
           Değerlendirmelerimiz Hk.

 

 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KADASTRO DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA

 

İlgi: a) 05.08.2019  tarihli ve 12364127-010.03-E.3193247 sayılı yazınız.
        b) 06.09.2019 tarihli ve 3/B15-1327 sayılı yazımız.

 

İlgi (a)`da kayıtlı yazınızla Odamıza gönderilen Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına ilişkin "Genel Görüş ve Değerlendirme"lerimiz ile "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Hazırlanan Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş ve Değerlendirme Çizelgesi" ilgi (b)`de kayıtlı yazımızla tarafınıza iletilmişti.

 

Görüşlerimiz iletildikten sonra Odamızca Genel Müdürlüğünüze 16.10.2019 tarihinde yapılan ziyarette, gelen görüşler doğrultusunda ilk taslakta yapılan değişikliklerin Odamıza iletileceği ve tekrardan görüşümüzün alınacağı ifade edilmiş ve ayrıca en kısa sürede Kanun değişikliği yapılacağı yönünde görüş birliğine varılmış, 22.10.2019 tarihinde de e-posta yoluyla son Taslak Yönetmelik Odamıza gönderilerek görüş ve değerlendirmelerimiz istenmiştir.
 

E-posta yolu ile gelen 2. taslak yönetmelik Odamızca incelenmiş olup, ilk taslakta yer alan maddelere ilişkin gönderdiğimiz ilgi (b)`de kayıtlı yazımızın Ek-2`sinde sunulan görüş ve değerlendirmelerimizin bazılarının son taslağa yansıtıldığı, bazılarının ise yansıtılmadığı görülmüştür. Son taslağa yansıtılmayan görüş ve değerlendirmelerimiz saklı kalmak kaydıyla, son taslakta yapılan düzenlemelere ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz ekte sunulmaktadır.

 

Bununla birlikte, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair hazırlanan bu yönetmelik taslağı ile meslek içi çalışma barışının daha da zedelenmemesi için ilgi (b)`de kayıtlı yazımızın Ek-1`inde gönderilen "Genel Görüş ve Değerlendirme" yazımızın tekrar değerlendirilmesi; kamu hizmetinin doğru, hızlı ve verimli şekilde verilmesi amacına ulaşılabilmesi, yaşanılan çatışma ve sorunların köklü biçimde çözülebilmesi amacıyla bir an önce 5368 sayılı yasada değişiklik yapılması için Odamız ve Genel Müdürlüğünüz birlikteliğiyle çalışma başlatılması hususlarında,
 

Bilgi ve gereğini dileriz.
 
Saygılarımızla.
 

 

Orhan KASAP
Yönetim Kurulu a.
Genel Başkan

 

 

Ek: Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Hazırlanan Son Yönetmelik Taslağına İlişkin TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Görüş ve Değerlendirmesi-2

 

 Dosyalar

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR HAZIRLANAN SON YÖNETMELİK TASLAĞINA İLİŞKİN TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMESİ-2 (163 KB) (05.11.2019 17:13:30)

Yukarı Çık