LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ ÜZERİNE İLAVE GÖRÜŞLERİMİZ

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına ilişkin "Genel Görüş ve Değerlendirme"lerimiz ile "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Hazırlanan Yönetmelik Taslağı Hakkında Görüş ve Değerlendirme Çizelgesi" 06.09.2019 tarihli ve 3/B15-1327 sayılı yazımızla  kayıtlı yazımızla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığına  iletilmişti.

 

Görüşlerimiz iletildikten sonra Odamızca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 16.10.2019 tarihinde yapılan ziyarette, gelen görüşler doğrultusunda ilk taslakta yapılan değişikliklerin Odamıza iletileceği ve tekrardan görüşümüzün alınacağı ifade edilmiş ve ayrıca en kısa sürede Kanun değişikliği yapılacağı yönünde görüş birliğine varılmış, 22.10.2019 tarihinde de e-posta yoluyla son Taslak Yönetmelik Odamıza gönderilerek görüş ve değerlendirmelerimiz istenmiştir.
 

E-posta yolu ile gelen 2. taslak yönetmelik Odamızca incelenmiş olup ilk taslakta yer alan maddelere ilişkin gönderdiğimiz 3/B15-1327 sayılı  yazımızın Ek-2`sinde sunulan görüş ve değerlendirmelerimizin bazılarının son taslağa yansıtıldığı, bazılarının ise yansıtılmadığı görülmüştür. Son taslakta yapılan düzenlemelere ilişkin görüş ve değerlendirmelerimiz  "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Hazırlanan Son Yönetmelik Taslağına İlişkin TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Görüş ve Değerlendirmesi-2" olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kadastro Dairesi Başkanlığına 01/11/2019 tarih ve 3/B15-1609 sayılı yazımızla iletilmiştir.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımızla ve kamusal yararlar ile ülke kalkınması, toplum ve kişilerin mülkiyet haklarının korunması, geliştirilmesiyle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü çalışmayı sürdürmeye; konunun uzmanı üyelerimizle, Komisyon Çalışma Grubu ve birimlerimizle birlikte katkı sunmaya özen gösterdiğimizi bir kez daha belirterek "Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik Değişikliği Taslağı" ile ilgili çalışmalarımızı üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

Saygılarımızla.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kasım 2019
 

 

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkında Yönetmelik Değişikliği Üzerine İlave Görüşlerimize (01/11/2019 tarihli ve 3/B15-1609 sayılı yazımız.)  ulaşmak  için TIKLAYINIZ.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkında Yönetmelik Değişikliği Hakkında Görüşlerimize (06.09.2019 tarihli ve 3/B15-1327 sayılı yazımız.) ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 


Yukarı Çık