TMMOB 6. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı odaların desteğiyle, TMMOB adına Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Kongresi "Akıllı" Şehir ve "Akıllı" Kırsal temasıyla ve ‘Bilişsel Özgürlük` sloganıyla 23-25 Ekim 2019 tarihlerinde Ankara`da Türkiye Barolar Birliği Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi`nde başarıyla gerçekleştirildi. 

 

Kongre; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, TPAO, Odalar ve Belediyeler başta olmak üzere çeşitli kamu kuruluşlarının çalışanları ve üst düzey temsilcileri, üniversite öğretim elemanları, CBS ve yazılım alanında çalışan özel sektör çalışanlarının katılımıyla 600 delege ve katılımcı, 200 lisans öğrencisi ve beraberinde çok sayıda ziyaretçi ile yoğun ilgi gördü.

 

Açılış konuşmalarında Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Caner Güney, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanımız Orhan Kasap, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Emin Koramaz, Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Adil Hakan Ayber, Harita Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Başkanı Dr. Mühendis Albay Mustafa Ata, TBMM 27. Dönem Kastamonu CHP Milletvekili Hasan Baltacı, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener; Kongre ve ülke gündemine ilişkin konuşmalar yaparak düşünce ve temennilerini dile getirdiler. 

 

Açılış konuşmalarının ardından TMMOB 6. CBS Kongresi; ana konuşmacı Doç. Dr. Selin Sayek Böke`nin "Kapsayıcı ve Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklı konuşması ile devam etti. 

 

Doç. Dr. Selin Sayek Böke`nin konuşmasının ardından ESRI Türkiye Genel Müdürü Barış Uz, "CBS ile Sürdürülebilen Akıllı Şehirler" sunumunu gerçekleştirdi. 

 

TMMOB 6. CBS Kongresi ilk gününde, açılış konuşmalarından sonra "Coğrafi Bilgi Teknolojileri Fuarı" açılışı yapıldı. Kongre fuar alanında; ESRI, Netcad, Geoteknik, HERE, Supermap, BGS, Hexagon, Başarsoft, Belsis gibi CBS sektörünün öncü firmaları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü yer alarak; son teknolojik ürünlerini, hizmetlerini ve çalışmalarını katılımcılarla paylaşma olanağı yakaladılar.

 

Kongrenin ilk gününde Odamız Genel Sekreteri Ali İpek`in moderatörlüğünde "Mekansal Bilgi Endüstrisine Giden Yolda Büyüyen Veri" paneli gerçekleştirildi. Panelde; Harita Genel Müdürlüğü Fotogrametri Şube Müdürü Dr. Müh. Albay Altan Yılmaz, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Adil Hakan Ayber ve Türkiye İstatistik Kurumu Kayıt Sistemleri Daire Başkanı Erdem Şahinler konuşmacı olarak yer alarak kurumlarında gerçekleştirdikleri mekansal bilişim uygulamalarını ve güncel gelişmeleri katılımcılarla paylaştılar. 

 

Kongrenin "Mekansal Bilgi Endüstrisine Giden Yolda Yeni Nesil Teknolojiler ve Yönelimler" başlıklı ikinci paneli ise Dr. Öğr. Üyesi Caner Güney moderatörlüğünde ESRI Türkiye firmasından Barış Uz, Netcad firmasından Onur Palabıyık, Prota&Altar firmasından Saniye Öktem ve Murat Özmen ile Here firmasından Semra Memiş`in sunumları ile gerçekleştirildi. 

 

Kongre`nin ilk gününde sözü edilen panellerin ardından Tarihi Haritalar Sergisi Açılışı gerçekleştirildi. Son olarak da Kongre Açılış Resepsiyonu ile yoğun geçen ilk günün sonunda katılımcıların sosyal ortamda bir araya gelmesi sağlanarak, katılımcılar arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için ortam hazırlandı.

 

Kongrenin ikinci günü; Supermap firmasından Samet Bayram`ın sunumu ile başladı. Ardından Prof. Dr. Çetin Cömert yönetiminde "Mekansal Veri Altyapısı", Doç. Dr. Ahmet Özgür Doğru yönetiminde "Hidroloji" ve Dr. Hüseyin Mercan yönetiminde "Akıllı Yerleşimler" başlıklı teknik oturumlar ile Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik yönetiminde "Mekânsal Zekâ", Prof. Dr. Tolga Çan yönetiminde "Jeoloji" ve Dr. Öğr. Üyesi Berk Anbaroğlu yönetiminde "Sosyal Altyapı ve İmar" başlıklı teknik oturumlar gerçekleştirildi. 

 

İkinci gün öğleden sonra ise Here Technologies firmasından Semra Memiş`in sunumu ile devam etti. Sonrasında, TMMOB 40. Dönem II. Başkanı ve Odamız İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nail Güler moderatörlüğünde "Akıllı Yerleşimlerle Dünyayı Değiştirebilir miyiz?" paneli Meteoroloji Mühendisleri Odasından Fırat Çukurçayır, Elektrik Mühendisleri Odasından Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar, Ziraat Mühendisleri Odasından Prof. Dr. İlhami Bayramin, Jeoloji Mühendisleri Odasından Prof. Dr. Tolga Çan ve Şehir Plancıları Odasından Doç. Dr. Kübra Cihangir Çamur`un panelist olarak katılımları ile gerçekleştirildi. 

 

"Mekansal Bilgi Endüstrisine Giden Yolda Yeni Nesil Belediyecilik" paneli ise Fikri Haşal moderatörlüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Zeynep Özege, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürü Çağdaş Mersinlioğlu ve HKMO Mekânsal Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı Hüseyin Ülkü`nün sunumları ile gerçekleştirildi.  

 

Kongrenin ikinci günü girişimcilik fikir yarışması olan Ideathon ile tamamlandı. Yarışma kapsamında 5 farklı grup "Akıllı Şehir, Akıllı Kırsal veya Geleceğin Bağlantılı Şehir Senaryoları için Yenilikçi Çözümler" konulu yarışmada yenilikçi fikirlerini, jüri karşısında tüm Kongre katılımcılarına sundular.

 

TMMOB 6. CBS Kongresi`nin üçüncü ve son gününde ise Prof. Dr. Necla Uluğtekin yönetiminde "Akıllı Yerleşimler", Doç. Dr. Derya Öztürk yönetiminde "Arazi Kullanımı" ve Doç. Dr. Tarık Türk yönetiminde "Taşınmaz Yönetimi" başlıklı teknik oturumlar ile Doç. Dr. Halil Akıncı yönetiminde "Mekânsal Veri Altyapısı", Prof. Dr. İbrahim Öztuğ Bildirici yönetiminde "Mekânsal Zekâ" ve Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş Kuşçu Şimşek yönetiminde "Akıllı Yerleşimler" başlıklı teknik oturumlar gerçekleştirildi. 

 

Kongre, öğleden sonra ise Doç. Dr. Çiğdem Göksel yönetiminde "Arazi Kullanımı", Dr. Öğr. Üyesi Caner Güney yönetiminde "Sektörel Uygulamalar" ve Arş. Gör. Ziya Usta yönetiminde "Mekânsal Zekâ" başlıklı teknik oturumlar ile devam etti. 

 

Teknik oturumların tamamlanmasının ardından Prof. Dr. Rahmi Nurhan Çelik yönetiminde "Açık Mikrofon" adlı oturum gerçekleştirildi. Katılımcılar ve yeni teknolojik yönelimler altında CBS sektörünün geleceğine ilişkin görüş ve düşüncelerini paylaşma fırsatı buldu. 

 

Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Caner Güney`in sonuç bildirgesine ilişkin sunumu ve ardından Kongre`nin Kapanış Oturumu ile TMMOB 6. CBS Kongresi sonlandırıldı. 

 

Kongreye katılım ve katkı sağlayan TMMOB ve bağlı odalarına, tüm kamu kurumlarına, fuarda yer alan tüm firma ve kurumlara, tüm delegelere, katılımcılara, öğrencilere, yoğun emek sarf eden Kongre Yürütme Kurulumuza ve Odamız çalışanlarına büyük teşekkür ve şükranlarımızı sunuyor, önceki kongrelerden aldığımız miraslar ışığında TMMOB 6.  Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi`ni daha da yukarılara taşıyarak başarıyla tamamlamanın verdiği mutluluk ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kasım 2019 

Yukarı Çık