ÖLÜMÜNÜN 81. YILINDA ATATÜRK’Ü SEVGİ, SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUZ

Özgürlük ve bağımsızlığı karakter haline getirebildiysek, aklın ve bilimin ışığında dünü yarına taşıyabiliyorsak; laik, demokratik, temel hak ve hürriyetlere dayalı hukuk devleti normlarını yaşatabiliyorsak; yurtta ve dünyada barışı temel ilkelerimizden biri olarak görebiliyorsak; savaştan çıkan bir ülkeyi çağdaş bir topluma evirebildiysek; kadın haklarını hayata geçirebildiysek; en yoksul ailelerden çıkıp, seçme ve seçilme hakkı ile bu ülkeyi yönetenlerden olduysak; çocuklara umut, gençlere gelecek vaat edebildiysek Mustafa Kemal Atatürk`ün öncülüğünde başlatılan devrimlerin ve bu devrimci ruhun sayesindedir.

Yaptığı devrimler ve bizlere emanet bıraktığı bu kazanımlar, Mustafa Kemal Atatürk`ten bize miras kalmıştır ve bunları korumak ve yaşatarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk`ü ölümünün 81. yılında saygı, özlem ve minnetle anıyor, fikirlerine ve mirasına sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. TMMOB  
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kasım 2019Yukarı Çık