25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

1960 yılında, Dominik Cumhuriyeti`nde diktatörlüğe karşı mücadele eden üç kız kardeşin boğazlanıp dövülerek vahşice öldürülmesi üzerine kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla 1999 yılında BM Genel Kurulu kararı ile 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü olarak ilan edilmiştir.

 

Dünya`da ve ülkemizde kadına yönelik şiddet konusunda birtakım gelişmeler ve girişimler olsa da ne yazık ki bu sorunun tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir. Aksine kadına yönelik şiddetin, kadın cinayetlerinin ve devletten korunma taleplerinin her geçen gün arttığı görülmektedir.

 

Fiziksel, ekonomik, psikolojik şiddetle mücadele etmek zorunda kalan; "Ölmek istemiyorum." sesleri duyulmak istenmese de birer çığlığa dönüşen; vicdanları sızlatan savunmalarla cinayet davaları devam eden; getirilmeye çalışılan yasal düzenlemelerle temel haklarından mahrum bırakılmak istenen; her türlü tacize, tecavüze, istismara karşı direnmeye çalışan; kendi ayakları üzerinde duran birer birey olarak değil de ataerkil sisteme köle edilmek istenen kadınlar her şeye rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyecektir ve bu mücadele yalnızca kadınlarla değil erkeklerle birlikte yürütülmelidir. Kadın haklarına saygı duymak ve onları korumak toplumsal barışın, temel insani duyguların gereği herkesin görevidir.

 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak gerek TMMOB düzeyindeki çalışmalarla gerekse HKMO Kadın Çalışma grubu ve Şube Çalışma Gruplarımız öncülüğünde kadına yönelik şiddetin önlenmesi için verilecek mücadelede her zaman var olduğumuzu, sesimizin daha çok duyulması için bu mücadelede yer alan tüm sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile ortak hareket edeceğimizi ve kadın haklarına sahip çıkmaya devam edeceğimizi yinelerken kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi ve caydırıcı önlemlerin alınması gerektiğini yetkililere hatırlatmak istiyoruz.

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Kasım 2019


Yukarı Çık