ÜYELERİMİZİN AİDAT ÖDEMELERİ HAKKINDA HATIRLATMA

Bildiğiniz üzere; kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamızın meslek alanlarımızın korunması ve geliştirilmesine yönelik sürdürdüğü mücadele, siz üyelerimizin desteği ve aidat ödemeleriyle sağlanmakta ve Odamızın, asli geliri olan bu aidatların alınmaması durumunda ilgili mevzuata göre kamu zararı oluşmaktadır.


Meslek alanlarımızı koruma, geliştirme, meslektaşlarımızın menfaatlerini gözetme ve mesleğimizin saygınlığını artırma gayesiyle geçmişten bu yana yürütmekte olduğumuz çalışmalardan olan kongreler, kurultaylar, sempozyumlar, süreli ve süresiz yayınlar, kitaplar, bilimsel çalışmalar, raporlar, oluşturulan görüşler, mesleki faaliyet denetimleri, sayısız toplantılar, kurumlarla görüşmeler ve açtığımız yüzlerce davalar başta olmak üzere Odamızın tüm bu çalışmaları siz değerli üyelerimizin aidat ödentileriyle hayata geçirilebilmektedir. 


Meslek alanlarımızın ve ortak mesleki menfaatlerimizin korunması, mesleki mücadelelerimizin devamı noktasında birlikte hareket ederek biriken ve/veya vadesi gelen aidatlarınızı ödeme konusunda hassasiyet göstereceğiniz inancıyla yapmanız gereken ödemeleri hatırlatmak isteriz.


Aidat borcunuzu HKMO web ana sayfasındaki "e-Aidat Ödeme" butonundan Dijital Ödeme Sistemi ile ya da Şube ve Merkeze Bağlı Temsilciliklerimize başvurarak yapabilir, kredi kartı ile vade farkı olmaksızın miktarına bağlı olarak 12 taksite kadar bölerek ödeyebilirsiniz. 


Oda Ana Yönetmeliği kapsamında, durumlarını belgelendirerek başvurmaları halinde; işsiz kalan üyelerimize işsiz kaldığı dönemler için 1 yıla kadar, emekli olup mesleğini icra etmeyen üyelerimize faal üyelik statüsünü emekli üyeye çevirerek, askerlik hizmetini yerine getiren üyelerimize de bu süre zarfı için aidat muafiyeti uygulanabilmektedir.


2019 yılı ve öncesi biriken aidat borcunuzu, 2020 yılına yönelik yapılacak artıştan etkilenmemek için en geç 31 Aralık 2019 gününe kadar ödemenizi önemle hatırlatırız.


Bilgilerinize sunarız.


Saygılarımızla. 


TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Aralık 2019


Yukarı Çık