DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ KUTLU OLSUN!

5 Aralık 1934`te kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan kanunun kabul edilmesi ile birlikte Türkiye`de kadın hakları konusunda önemli bir girişime imza atılmıştır. Kadın haklarıyla ilgili mücadeleler hem Dünya`da hem de ülkemizde uzun yıllar boyunca devam etmiştir ve halen de devam etmektedir.


Kadın hakları; yalnızca siyasal anlamda seçme ve seçilme hakkının tanınması ile sınırlı olamayacak kadar geniş bir kapsama sahiptir. İnsan olma dolayısıyla sahip olunan temel hak ve özgürlüklerden kadınların mahrum bırakılmaya çalışılması her ne kadar sıklıkla karşılaşılan dar bir zihniyete işaret etse de kadınlar, hayatın her alanında var olmaya ve haklarına sonuna kadar sahip çıkmaya devam edecektir.


Ne yazık ki kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin, tacizin, istismarın arttığı; kadınların çalışma hayatında zorluklarla karşı karşıya kaldığı; sosyal haklarının "Ama sen kadınsın…" diye başlayan itirazlarla engellendiği bir toplumda hakların kâğıt üzerinde kalması tek başına yeterli olmayacaktır. Özellikle meslek yaşantısı içerisinde var olan önyargılar nedeniyle ekonomik özgürlüğü kısıtlanan kadınların diğer sosyal haklarından da mahrum kalması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Yasalarla güvence altına alınan hakların, hayata geçirilmesi de gerekmektedir. Dönem dönem getirilmeye çalışılan yasal düzenlemeler ve değişikliklerle kadın haklarına sekte vurulma amacı güdülse de kadınların geçmişten beri devam eden mücadeleci yapısı ve kadın-erkek herkesin bu mücadeleye destek vermesi buna izin vermeyecektir.


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak gerek TMMOB düzeyindeki çalışmalarla gerekse HKMO Kadın Çalışma Grubu ve Şube Çalışma Gruplarımız öncülüğünde kadın haklarının korunması için, meslekte yaşatılan eşitsizliklerin karşısında durmak için verilecek mücadelede her zaman var olduğumuzu, sesimizin daha çok duyulması için bu mücadelede yer alan tüm sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları ile ortak hareket edeceğimizi ve kadın haklarına sahip çıkmaya devam edeceğimizi yineleyerek tüm kadınların Kadın Hakları Günü`nü kutluyoruz.


TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Aralık 2019

 


Yukarı Çık