“ÖNLİSANS VE LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARININ YENİDEN İSİMLENDİRİLMESİ VE SINIFLANDIRILMASI” ÇALIŞMASINA İLİŞKİN ODAMIZ GÖRÜŞLERİ

Sayı : 1/K-1914                                                                                                          13/12/2019

Konu : "Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının
            Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması"

            Çalışmasına İlişkin Odamız Görüşleri.

 

TMMOB BAŞKANLIĞI`NA
ANKARA

 

İlgi: 05.12.2019 tarihli ve 2094 sayılı yazınız.

 

İlgi`de kayıtlı yazınızda Yükseköğretim Kurulu (YÖK)`nun 2 Kasım 2019 tarihinde web sayfasından yaptığı "YÖK‘TEN ÜNİVERSİTE PROGRAMLARINDAKİ İSİM KARGAŞASINA SON VERECEK DÜZENLEME" başlıklı duyuru ile öğrenilen lisans programlarının yeniden isimlendirilmesi ve tasnif edilmesi çalışması gündemiyle Oda temsilcileri ile 28 Kasım 2019 tarihinde Birliğimizde toplantı yapıldığı, toplantıda değerlendirmelerin yapıldığı ve konuya ilişkin oda raporlarının Birliğimizde toplanmasının kararlaştırıldığı belirtilmekte, bu kapsamda YÖK‘ün hazırladığı lisans programlarının yeniden isimlendirildiği ve tasnif edildiği çalışması üzerine Odanızca hazırlanan raporun 13 Aralık 2019 tarihine kadar Birliğimize ulaştırılması istenilmektedir.

 

YÖK tarafından hazırlanan "Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması" çalışması Odamızca incelenmiş olup, konuya ilişkin görüşlerimiz ekte sunulmaktadır.

 

Bilgi ve gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla.

 

      Ali İPEK
  Genel Sekreter
Yönetim Kurulu a.

 

Ek: Yükseköğretim Kurulunun "Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması" Çalışmasına İlişkin TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının GörüşüDosyalar

EK- “Önlisans ve Lisans Diploma Programlarının Yeniden İsimlendirilmesi ve Sınıflandırılması” Çalışmasına İlişkin Odamız Görüşleri. (440 KB) (16.12.2019 12:09:16)

Yukarı Çık