TMMOB YAPI DENETİMİ SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası tarafından yürütülen TMMOB Yapı Denetimi Sempozyumu; 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara‘da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu‘nda gerçekleştirildi.

 

Özellikle 1999 Marmara depremleri sonrasında daha da önem kazanan yapı denetim kavramıyla ilgili kişi ve kurumları bir araya getirerek mevcut durumun, işleyişin ve uygulamada karşılaşılan sorunları tartışarak çözüm önerilerini üretmeyi amaçlayan sempozyum, iki gün sürdü. Neredeyse her yıl önemli birçok değişikliğin yapıldığı, deneme yanılma yöntemiyle yeni mevzuatların hazırlandığı yapı denetimi sisteminde yer alan uzman mimar ve mühendisler ile paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri Sempozyumda buluşup fikir alışverişi gerçekleştirdi.

 

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan yapı güvenliği konusunda gerçekleştirilen ve Odamızın da katkılarını sunduğu etkinlikte; Yapı Denetim Sisteminde Hizmet Alımları oturumunda konuşmacı olarak yer alan Odamız Mekânsal Planlama ve İmar Komisyonu Başkanı Sayın Hüseyin Ülkü "Yapı Denetim Sisteminde Hizmet Sunan Mühendislik Disiplinlerinin Sorunları" başlıklı sunumu gerçekleştirerek yapı denetimi sürecinde harita mühendisliği hizmetlerinin önemine ve meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

 

Ardından Odamız Genel Başkanı Sayın Orhan Kasap‘ın oturum başkanlığını yaptığı "Forum ve Değerlendirme Oturumu" ile etkinlik sona erdi. Oturumda katılımcılar tarafından yapı ve zemin laboratuvarlarının ve yapı denetim kuruluşlarının hizmet ücretleri, denetçi mimar ve mühendislerin yaşadığı problemler vb. konular aktarıldı. Ayrıca yapı denetim kuruluşlarına sayı sınırlaması getirilmesi, denetçi mimar ve mühendislere Odalar tarafından güncel eğitim verilmesi, üniversitelerde yapı denetim mühendisliği adı altında bölüm açılması gibi öneriler de sunuldu.

 

Sempozyuma; TMMOB yöneticileri, Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası başta olmak üzere TMMOB`ye bağlı birçok Oda yöneticileri ve temsilcileri ile  çok sayıda mimar ve mühendis katıldı.

 


TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri
Aralık 2019


Yukarı Çık