TÜRKİYE MESLEK SINIFLAMA SİSTEMİNE İLİŞKİN ODAMIZ GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ

Sayı   : 3/B15-381                                                                                                     14/02/2020

Konu : Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi (TMSS) Görüş İstemi Hk.

 


T.C.
MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU
MESLEK STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ANKARA

 

İlgi: 10.01.2020 tarih ve 40515021-609-E.106 sayılı yazınız.

 

İlgi`de kayıtlı yazınızda, "Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları (2017-2019)" kapsamında "Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi (TMSS)"nin tasarımına yönelik esasların belirlendiği, bu esaslar çerçevesinde ISCO08 (Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması) baz alınarak ülkemizdeki iş ve mesleklerin sınıflandırılması çalışmalarının yapıldığı belirtilmekte, bu çalışmalar bağlamında 27 sektörde gerçekleştirilen çalıştaylar sonucunda Türkiye Meslek Sınıflama Sisteminde belirlenmiş meslekler ile iş ve meslek unvanlarının doğrulanması, sistemin kalite ve kabul edilebilirliğinin sağlanması bağlamında "Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Kitapçığı", "Meslekler Listesi" ile mesleklerin unvanlarla eşleştirildiği "İş ve Meslek Unvanları Listesi" hakkında görüş ve önerilerimizin iletilmesi istenmektedir.

İlgi`de kayıtlı yazı Odamızca incelenmiş olup, Kurumunuzun Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi kapsamında yapmış olduğu çalışmalara katkı sağlayacak görüş ve önerilerimiz ekte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini dileriz.

Saygılarımızla.

 


         Orhan KASAP
       Yönetim Kurulu a.
        Genel Başkan

 

 

EK: Türkiye Meslek Sınıflama Sistemine İlişkin TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Görüş ve Önerileri

 Dosyalar

Türkiye Meslek Sınıflama Sistemine İlişkin TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Görüş ve Önerileri (593 KB) (14.02.2020 18:32:02)

Yukarı Çık