TKGM GENEL MÜDÜRÜ SAYIN M. ZEKİ ADLI ZİYARET EDİLDİ

Odamız Genel Başkanı Orhan Kasap ve Genel Sekreteri Ali İpek tarafından Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Sayın Mehmet Zeki Adlı makamında ziyaret edilerek, mesleğimizin gündemine ilişkin görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu.

 

Geçtiğimiz ay Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe giren LİHKAB Yönetmeliği değişikliği, TBMM`de geçtiğimiz günlerde kabul edilen LİHKAB Yasası değişikliği, bu süreçte Odamızca ortaya konan görüş ve öneriler, meslek alanlarımız ile ilgili gündemde olan yeni yargı kararları, TKGM tarafından gerçekleştirilen ihalelerde üyelerimizce yaşanan sorunlar ve bu sorunların ücretli çalışan meslektaşlarımıza yansımaları, kamuya mühendis alımı kontenjanları ve KPSS atamaları; görüşmenin ana gündem maddelerini oluşturdu.

 

Özellikle ihale süreçlerinde yasal mevzuattaki eksiklikten kaynaklı Odamızın belirlediği mühendis asgari ücretlerinin idarelerce denetlenmemesi, Devletteki küçülme ve bütçe yetersizliğinden kaynaklı olduğu ileri sürülen kamuda mühendis alımı kontenjanlarının sayıca düşüklüğü, yeni mezun meslektaşlarımızın yaşadığı işsizlik sorunları konularında Odamızın talep ve önerileri dile getirildi.

 

Bunların beraberinde, meslek alanlarımız ile ilgili yeni gelişen ve özellikle LİHKAB ve SHKMMB müellifi üyelerimizi yakından ilgilendiren güncel yargı kararları sonrası işleyiş ve olası süreçler ele alındı.

 

TKGM Genel Müdürü Sayın Mehmet Zeki Adlı`ya misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederiz.


TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Şubat 2020

Yukarı Çık