KORSAN BÜRO VE ŞİRKETLERE KARŞI MESLEK ALANLARIMIZI KORUMAYA DEVAM EDİYORUZ

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak temel amacımız; meslek mensuplarımızın ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, mesleğimizin genel yararlarına uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarımızın birbiriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumaktır.

 

Bu amaç doğrultusunda harita ve kadastro mühendisi olmadığı halde büro/şirket açarak meslek alanlarımızda yetkisiz iş yaptıkları tespit edilenler hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurularında bulunularak meslek alanlarımıza yönelik müdahalelere karşı durmaya devam ediyoruz.

 

46. Dönem içerisinde 19 şahıs/büro hakkında suç duyurusunda bulunduk ve tabelalarının sökülerek faaliyetlerinin durdurulmasını sağladık. Bu suç duyuruları sonrası ilgili savcılık tarafından verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararlarına karşı itiraz ederek, 1`i hakkında Anayasa Mahkemesi`ne bireysel başvuruda bulunarak ve 1`i hakkında da ilgili başsavcılık tarafından düzenlenen iddianamenin kabulüyle görülen davada istinaf kanun yoluna başvurarak yargısal süreçlerin takipçisi olmaya devam ediyoruz.

 

Tüm bunların beraberinde yetkisiz kişilerin meslek alanımızda iş yapmalarını sağlamak üzere imzacılık yapan üyelerimiz hakkında TMMOB Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlattık.

 

Harita ve kadastro mühendisi olmadığı halde meslek alanlarımız kapsamında yetkisiz iş yapanları tespit eden üyelerimizin bu durumu; "delil yetersizliğinden kovuşturmaya yer olmadığı" kararlarının çıkmaması için harita ve kadastro mühendislik hizmeti verildiği yazılan işyeri tabelasının fotoğrafına ek olarak vatandaşlarla imzalanmış sözleşme, iş kapsamında kesilmiş fatura, vb. gibi kanıtlayıcı belgelerle Odamıza bildirmelerini ( hukukbirimi@hkmo.org.tr), gerekli hukuksal girişimlerin Odamızca başlatılacağını, harita ve kadastro mühendisi olmayan bireylere imzacılık yaparak iş yapmalarını sağlayan meslektaşlarımız hakkında disiplin işlemlerinin başlatılacağını hatırlatırken meslek alanlarımızı korumak için gereken tüm idari ve hukuki işlemleri yapmaya devam edeceğimizi üyelerimizin bilgisine sunarız.

 

 
TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Şubat 2020

 


Yukarı Çık