TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN HKMO BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN ÜYELERİMİZLE PAYLAŞILMASI HAKKINDA

Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında, Tapu ve Kadastro Verilerinin "TAKPAS" üzerinden HKMO Bilgi Sisteminde üyelerimiz ile paylaşılmasına ilişkin olarak Mayıs-2019 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.

Söz konusu protokol ile Odamıza tescilli SHKMMB ve LİHKAB sahibi/ortağı üyelerimizin takyidatlı tapu ve sayısal kadastro verilerine kolayca ulaşması amaçlanmıştır. Böylece üyelerimizin yapacakları işlemlerde kullanmak üzere tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden hem tapu bilgilerini hem de parsel bilgilerini; (ölçü krokisi, parsel köşe koordinatları, nirengi ve poligon koordinatları) hazırladığımız web tabanlı bir yazılım üzerinden kendilerine sağlayacağımız kullanıcı adı ve şifreler ile sunulması planlanmıştır.

Bu kapsamda gerekli hazırlıklara ve yazılım çalışmalarına başlanılmış, 2019 yılının Eylül ayında gerekli alt yapı ve yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Sistem yayına açılmadan önce son test süreçlerinde TKGM ile yaptığımız görüşmelerde; her ne kadar planlanan kurguya göre üyelerimiz verilere erişmeden önce protokol ekinde yer alan bir taahhütnameyi imzalayarak sisteme yükleyecek olsa da tapu bilgilerinin doğrudan sunulmasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`na uygun olmadığı ve TKGM`nin kurumlar ile TAKPAS sistemi yerine artık Web-Tapu üzerinden tapu bilgilerini kişi bazlı paylaşacağı, ayrıca Web-Tapu uygulaması üzerinden doğrudan malik tarafından da tapu bilgilerinin paylaşılabileceği TKGM yetkililerince ifade edilmiştir.

Kadastro verilerinin paylaşılması ile ilgili olarak; Kadastro İl Müdürlüklerince parsele ilişkin verilerin (özellikle meta verilerin) tam kontrollü olarak MEGSİS`e aktarılamadığı, bu nedenle parsel verilerinin paylaşılsa bile üyelerimizin mülkiyete dönük yapacakları mühendislik çalışmalarında doğrudan kullanamayacakları, her durumda kadastro müdürlüklerinden parsel verilerini yeniden almaları gerekeceği ifade edilmiştir.

Bunun beraberinde; TKGM tarafından parsel verilerinin iyileştirilmesi, meta verilerinin düzenlenmesi ve MEGSİS üzerinden paylaşılan verilerin doğrudan kullanılabilir hale getirilmesi için bir çalışmanın yürütüldüğü ve bu çalışmanın 2020 yılının ortalarında tamamlanmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

TKGM tarafından ifade edilen ve yukarıda belirtilen çekinceler nedeniyle Odamızca hazırlanan web tabanlı Tapu ve Kadastro Veri Paylaşımı Sistemi kullanıma açılmamış, alternatif çözüm yolları araştırılmakla birlikte TKGM tarafından yürütülen parsel verilerinin iyileştirilmesi çalışmalarının da tamamlanması beklenmiştir.

Bu konuda üyelerimizden gelen taleplerin artarak devam etmesi, pandemi (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kamu kurumlarında bazı işlemlerin durdurulması, çalışma sürelerinin azaltılması ve üyelerimizin kuruma gitmeksizin web ortamında tapu ve kadastro verilerine ve özellikle yer kontrol noktasına duyduğu ihtiyacın kritik düzeyde olması nedenleriyle yapılan çalışmaların ve gelinen sürecin üyelerimize duyurulması ihtiyacı doğmuştur. Parsel verilerinin iyileştirilmesi çalışmaları tamamlandığında web-tapu sistemi ile birlikte konu tekrar değerlendirilecek, Odamızca gerekli adımlar atılarak üyelerimizin beklentilerine yönelik iş ve işlemler gerçekleştirilecektir.

Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

https://www.hkmo.org.tr/genel/bizden_detay.php…

TMMOB
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
NİSAN 2020


Yukarı Çık