DUYURU!

Odamızca, Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Açıklamalı-Örneklemeli (Güncel Baskı) Kitabı yayımlandı.

Bakanlıklararası Harita İşlerini Koordinasyon ve Planlama Kurulu (BHİKPK) Yönetmelikler Komisyonu tarafından uzun yıllar üzerinde çalışılan, yeni mesleki gelişmeler ışığında güncellenen "Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği (BÖHHBÜY)" 26 Haziran 2018 tarihli ve 30460 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

 

Yönetmeliğin güncellenmesi aşamalarında Odamızın da önemli katkılar sunduğu ve mesleğimiz açısından oldukça önemli olan yeni Yönetmelik`te; başta teknolojideki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni ölçme sistem ve teknikleri, TUSAGA-Aktif sisteminin kullanımı, GNSS ağlarının oluşturulması, sayısal hava kameralarının kullanımı olmak üzere jeodezik ve fotogrametrik çalışmalar konusunda önemli değişiklikler yer almaktadır. 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, özel sektörün ihtiyaç duydukları ve farklı nitelikteki birçok proje için temel altlık olan büyük ölçekli harita ve harita bilgilerinin üretimine ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik için Odamız tarafından açıklamalı, örneklemeli kitap hazırlanmış ve yayımlanmıştır. 

 

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği Açıklamalı-Örneklemeli (Güncel Baskı) Kitabını Genel merkezimizden, şubelerimizden ve temsilciliklerimizden temin edebilirsiniz. 

 

Üyelerimizin bilgisine duyurulur. 

 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Nisan 2020

 


Yukarı Çık