BASINA VE KAMUOYUNA

ODAMIZ İZMİR ŞUBESİNİN KARŞIYAKA BELEDİYESİ 25470 ADA 2 NOLU PARSEL İMAR PLANI UYGULAMASI HAKKINDA YAYIMLADIĞI GÖRÜŞÜ HAKKINDA

Odamız İzmir Şubesinin 24.04.2020 tarihinde sosyal medya hesaplarından "KARŞIYAKA BELEDİYESİ 25470 ADA 2 PARSEL İMAR PLANI UYGULAMASI HAKKINDA HKMO İZMİR ŞUBE GÖRÜŞÜ"  başlığı ile İzmir ili/Karşıyaka ilçesi/Şemikler Mahallesi, 25470 ada 2 no`lu parselde bulunan taşınmazın imar uygulaması ve Cengiz İnşaata satışına yönelik bir açıklama yaptığı görülmüştür.
 
Söz konusu Şube görüşü metninin TMMOB ve HKMO`nun benimsediği, savunduğu ve mücadele ettiği değerler ışığında incelendiğinde; Odamızın görüşlerini yansıtması söz konusu değildir.
 
Öyle ki; söz konusu açıklamada yer alan işlemin yalnızca teknik açıdan ve ilgili mevzuat açısından doğru olup olmadığının incelenmesi, kentin çıkarlarından ve kamu yararından söz edilmemesi, konunun sebep-sonuç ilişkisinden arındırılması, yaşam alanlarımıza yönelik işlenen kent suçlarının arttığı son yıllarda TMMOB ve bağlı meslek odalarıyla birlikte bu suçlara karşı yoğun bir mücadele verilirken ve söz konusu taşınmazda yeni bir kent suçunun işleneceği tartışmaları gündemde iken Şubemizce bu şekilde eksik bir görüşün kaleme alınması kabul edilebilir bir durum olmadığı gibi süreç, Odamız iç işleyişi açısından doğru yürütülmemiştir. 
 
Odamız adına kamuoyuna yapılacak açıklamaların ve teknik görüşlerin ilgili teknik komisyonlarımızın ve Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunulması genel esastır. Oysaki Şubemizce yapılan açıklamada yer alan  "Bu hususta son dönemde basına yansıyan ve farklı spekülasyonlara sebep olan paylı mülkiyete konu 25470 ada 2 no`lu taşınmaz Karşıyaka Belediyesi ve Cengiz İnşaat. San. ve Tic. A.Ş. arasındaki söz konusu imar uygulaması ve süreçleri odamızca teknik açıdan incelenmiştir." ifadesinde yer aldığı gibi bir durum söz konusu olmayıp ilgili konu, Odamız Genel Merkezi ve teknik komisyonları ile paylaşılmamıştır. 
 
Şubemizce eksik değerlendirmelerle hazırlanan bu talihsiz görüş metni, TMMOB ve Odamızca benimsenen toplumcu mühendislik değerleri ve kamu yararı ilkesi ile örtüşmemektedir. Konuya dair Oda Yönetim Kurulumuzca inceleme başlatılmış olup söz konusu metnin Odamız nezdinde bir geçerliliği yoktur.
 
Gerek Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) gerekse Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO); kuruluşundan bugüne dek başta kamu yararı ilkesi olmak üzere bilimin ve tekniğin toplumcu mühendislik anlayışıyla halkın yararına kullanılmasını savunmuş, bu değerler çerçevesinde mücadele etmiş, kamu kaynaklarının talan edilmesinin, doğa katliamlarının ve kent suçlarının karşısında yasal yetkileri çerçevesinde eylemlilik halinde olmuştur. Geçmişten gelen mücadele ruhunu geleceğe aktarmak için de çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.  
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Nisan 2020

Yukarı Çık