TMMOB HKMO ÖĞRENCİ BİRLİĞİNİN GÜNDEME DAİR AÇIKLAMASI

TMMOB HKMO Öğrenci Birliğinin, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın Tabip Odaları, Barolar, TMMOB ve diğer meslek örgütlerinin seçim usullerinin yeniden düzenlenmesine yönelik yasa değişikliği teklifine ve meslek örgütlerinin hedef alınmasına dair açıklamasıdır. 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası`nın 135. Maddesi kapsamında varlık kazanmış olan Tabip Odaları, Barolar, TMMOB ve diğer meslek örgütleri kuruldukları günden bu güne yine aynı maddede "belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlâkını korumak" ifadeleriyle sabitlenmiş olan anayasal görevini büyük bir ciddiyet ve titizlikle sürdürmektedir. Bu meslek örgütlerinin tüm örgüt organlarının yönetsel ve denetsel genel kurul süreçleri ilgili yasalar ve iç tüzüklerce sabitlenmiş olup seçimler demokratik yöntemlerle hukuki altyapıya uygun biçimde gerçekleştirilmektedir. Bu şartlar altında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan`ın meslek kuruluşlarının seçim usullerine yönelik yasa değişikliği önerisi bu meslek kuruluşlarının iç demokrasisine katkı sağlayacak bir hamle değil baştan sona siyasi menfaat içeren bir projedir. Bu doğrultuda, odamız geleceğinin temsili ve teminatı olan TMMOB HKMO Öğrenci Birliği olarak konuya dair fikir ve görüşlerimizi açıklama gereği duyduk. 

 

Adı geçen meslek örgütleri kuruldukları günden bu yana ülkemiz sınırları içerisinde meslek yaşantısına dair alınan kararları, atılan siyasi adımları, üretilen politikaları, planlanan ve hayata geçirilen projeleri, değiştirilen dönüştürülen yaratılan sistemleri ve yaşanan tüm toplumsal olayları kuruluş amaç ve kapsamına uygun şekilde değerlendirmekte ve değerlendirme çıktılarını sorun tespiti ve çözüm önerileri ile birlikte gerekçelendirerek toplum ile paylaşmaktadır. Attığı her adım, aldığı her karar ve önerdiği her politika toplum ve doğa yararına olan TMMOB, Tabip Odaları ve Barolar tüm çalışmalarını bilimin, adaletin ve emeğin ışığında olmasına gayret göstermektedir. 

 

Varlık gösterdikleri süreç içerisinde, her dönem toplumsal muhalefetin sesi olmayı başarmış, doğru olanı doğruluk gerekçeleri savunmuş ile, yanlış olanı yanlışlık gerekçeleri ile reddetmiş olan kamu kurumu niteliğindeki demokratik meslek örgütleri birden fazla cumhurbaşkanı, başbakan, onlarca hükümet, sayısız milletvekili görmüş, ancak hiçbir döneminde herhangi bir siyasi partinin gizli ya da açık destekçisi veya arka bahçesi olmamıştır. Hiçbir oluşumu tümüyle doğru ya da tümüyle yanlış, herhangi bir şahsı tamamen haklı ya da tamamen haksız görmeyen meslek örgütlerimiz kendi içlerinde de demokratik mücadeleyi ve çok sesliliği her daim savunmuş, siyasi mirasçılığı asla kabul etmemiştir. 

 

Yaptığı plansız ve hesapsız hamleler ile ülkemizi her geçen gün biraz daha geriye götüren siyasi iktidar ve onun lideri ise göreve geldiği günden bugüne ürettiği yasaları ve yarattığı projeleri ile kamu yararını gözetmek bir yana dursun sadece siyasi ve ekonomik tekelleşmeyi desteklemiş, inşaat siyaseti, ayrıştırma politikaları ve bunlara benzer "çılgın" projeleri ile ülke insanına ve doğaya büyüklüğü ölçülemez zararlar vermiştir. Ortaya çıkardığı sözde imar çözümü yasalarında yapıların depreme dayanıklılık, fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılık halini dahi "para" karşılığı görmezden gelecek ve bu durumlarından kaynaklı oluşabilecek tüm problemlerin sorumluluğu vatandaşa bırakacak kadar parayı ülke insana canına tercih eden siyasi iktidar, neredeyse her noktada eli dolu, güçlü ve örgütlü biçimde karşısına çıkan bu meslek örgütlerini çeşitli yollarla durdurmayı denemiş ancak başaramamıştır. Aynı siyasi iktidar kin ve nefret söylemleri ile yıllardır ötekileştirdiği ve demokratik yollarla kendi siyasi idealleri doğrultusunda ele geçiremediği anayasal özerk meslek odalarını hukuka aykırı yasal düzenlemeler ile "partili" hale getirmeye çalışmaktadır.

  

İçerisinde bulunduğumuz zorlu süreçte global ve ölümcül bir salgınla ve onun yarattığı ekonomik krizle ilgilenmesi gereken iktidar partisi ve onun genel başkanı mühendisler, hekimler, hukukçular gibi yaşadıkları topluma karşı hayati sorumlulukları bulunan meslek üyelerini güçsüz ve yetkisiz bırakmaya çalışılmakta, bu meslek mensuplarının örgütlenme ve mesleki mücadele araçları olan odaları ve baroları itibarsız ve işlevsiz hale getirmeyi hedeflemektedir. Toplumdaki farklı fikirlere ve dünya görüşlerine asla saygısı olmayan ve kendileri gibi olmayanı asla kabul etmemeye programlanmış bu siyasi yapı demokrasi dışı yöntemlerle odaları ele geçirme amacını "ince ayar çekmek" gibi üslupsuz bir biçimde kamuoyuna açıklamış, kazanamadığı oyunun kurallarını değiştireceğini açıkça ifade etmiştir. 

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Öğrenci Birliği olarak, sadece meslek odalarımızın değil Türkiye`nin de aydınlık geleceğinin teminatı olduğumuzu açıkça hatırlatarak, meslek kuruluşlarımız üzerinde yapılacak her türlü şahsi siyaseti ve tekelleşme çalışmalarını tümüyle reddettiğimizi ve yasal olan her çalışmanın meşru olamadığını bildirmek isteriz. HKMO Öğrenci Birliği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rantın ve doğa katliamının değil toprak dostu politikaların, ticari sağlık endüstrisinin değil ücretsiz toplumsal sağlık hizmetinin, tekelleşmiş hukuk sisteminin değil bağımsız hukukun yanında olacaktır. Son olarak bugüne kadar mesleki mücadele kapsamında elde edilen tüm tüzel kazanımlarımızın kıymetinin farkında olduğumuzu belirtir, AKP Hükümetinin yarattığı "kişiye ve yerine göre demokrasi" oyununu yeni kurallarına göre oynamaya hazır olduğumuzun bilinmesini isteriz.

 

 

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Öğrenci Birliği
Mayıs 2020 

 

 

 


Yukarı Çık