ŞUBE BAŞKANLARI VE BÖLGE TEMSİLCİLERİ ORTAK TOPLANTISI YAPILDI

Cumhurbaşkanı tarafından meslek odalarının ve baroların kuruluş kanunlarında değişiklik yapılması için çalışmaların başlatıldığının açıklanması ile birlikte 6235 sayılı TMMOB Kanunu`nda da yapılması öngörülen ve Odamızı yakından ilgilendiren olası değişiklikleri değerlendirmek ve bu süreçte HKMO olarak yapılabilecek çalışmaları ele almak için Yönetim Kurulu Üyelerimiz, TMMOB Temsilcimiz, Şube Başkanlarımız, Şube Sekreterlerimiz, Bölge Temsilcilerimiz, Oda Müdürümüz, Odamız Teknik ve Hukuk Birimlerimizin katılımı ile 28.06.2020 tarihinde çevrimiçi bir toplantı gerçekleştirilerek süreç hakkında bilgiler paylaşıldı. 
 
Gerçekleştirilen toplantıda; olayın hukuki boyutu ile mesleğimizi ve mesleki örgütlülüğümüzü bekleyen tehlikeler hakkında bilgiler paylaşıldı. Akabinde tüm katılımcılar sürece dair fikir, öneri, eleştiri ve beklentilerini paylaştılar. TMMOB`nin ve bağlı meslek odalarının içinde yer almadığı ve görüşlerinin sorulmadığı Kanun değişikliği taslaklarının kabul edilemeyeceği, bu sürecin diyalog ile yürütülmesi gerektiği, elden ele dolaşan ve hiçbir şekilde TMMOB`nin ve bağlı Odalarının görüşleri bile sorulmadan hazırlanan taslaklarda ülkemizin, mesleğimizin ve Odamızın geleceği açısından kabul edilemez hükümlerin yer aldığı, konuyla ilgili yetkili mercilerle ve meslektaşımız olan milletvekilleriyle daha çok diyalog geliştirilerek bir çözüm bulunması gerektiği konularında mutabık kalındı. 
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak Anayasal yetkilerimize, mesleki disiplinimizi bozacak tüm müdahalelere ve yapılacak her türlü antidemokratik girişime karşı olduğumuzun altını biz kez daha çizerek sağlıklı günler dileriz. 


TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Temmuz 2020

Yukarı Çık