MESLEK ALANLARIMIZA SALDIRILARDAN BİR TANESİNE DAHA YARGI, “DUR!” DEDİ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü tarafından 27.04.2020 tarihinde 2020/218838 ihale kayıt numarası ile yayımlanan "Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro ve Mülkiyet Şube Müdürlüğü Orman Kadastro Dosyalarının Orbis Veri Sistemine Aktarılması ve Tescilli Yerlerde Sonuçlandırma Dosyalarının Tanzimi" işinde ihale konusu işlerin harita ve kadastro mühendislerinin yetki ve sorumluluğunda olmasına rağmen ihalenin yalnızca orman mühendislerinin katılımına açık olması nedeniyle ihale ilanının, idari şartnamesinin, teknik şartnamesinin ve ihalenin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve akabinde iptaline karar verilmesi talebi ile Odamız tarafından dava açılmıştı. 

 

Dava konusu ihale, 12.05.2020 tarihinde gerçekleştirilmiş; ihaleye toplam 5 istekli tarafından teklif verilmiş, 3 teklif geçerli kabul edilmiş, isteklilerin tamamı serbest ormancılık/orman ürünleri/büro ve şirketlerinden oluşmuş ve ihale sonucunda ekonomik açıdan en uygun teklifi veren Orman Mühendisliği Bürosu ile 29.05.2020 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

 

Kahramanmaraş İdare Mahkemesince görülmeye devam edilen davada yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde; serbest harita kadastro mühendislik müşavirlik büro ve şirketlerinin ihaleye katılmasının engellenerek rekabet ilkesini ihlal eder nitelikte şartlar ihtiva ettiği anlaşıldığından dava konusu ihalenin hukuka aykırı olduğu sonuç ve kanaatine varılarak 19.06.2020 tarihli karar ile yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.  


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak meslek alanlarımızı korumaya ve üyelerimizin mesleki haklarını yok sayan her türlü girişime karşı durmaya devam edeceğimizi belirtir, sağlıklı günler dileriz. TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 
Temmuz 2020 

 

 


Yukarı Çık