SAVUNMA SUSTURULAMAZ, SAVUNMANIN YANINDAYIZ!

TBMM`ye sunulan ve seçim sistemi değişikliği ile birlikte ‘çoklu baro`nun da önünü açan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" öncelikle savunma hakkının zedelenmesi ile birlikte tarafsız ve bağımsız yargıya, hukuk devleti ilkesine ve demokrasiye aykırıdır. 
Barolar da meslek odaları gibi kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olarak Anayasa`dan aldıkları yetkiler dolayısıyla özerk yapılardır ve bu durumun ihlali niteliğindeki her şey, Anayasa`ya aykırılık içermektedir. 
 
Avukatlık Kanunu`nda yapılması ön görülen değişikliklerin yanı sıra gelinen süreç içerisinde bu yanlışa dur demek isteyen baroların karşılaştıkları durumlar da üzülerek tanıklık etmek zorunda kaldığımız anlardır. 
 
Ancak bilinmelidir ki; açıklama ve yürüyüş yapmaları engellenen, Komisyon görüşmelerine dâhil edilmeyerek Meclis önünde bekletilen, Türkiye`nin dört bir yanından gelerek yasakla karşılaşan avukatlar, yalnız değildir. Adaletin ve hukukun en temel unsurlarından biri olarak her zaman korunması ve asla siyasete, menfaat odaklı düşüncelere alet edilmemesi gereken savunma; kutsal bir hak olmanın yanı sıra adil yargılamanın da temelini oluşturmaktadır. 
 
Türkiye`nin birçok kurumunda yaşanan ve barolar ile devam ettirilmek istenen bu siyasallaştırma ve parçalama girişimleri; hukuksuzluklara, haksızlıklara göz yummayan, yanlışa doğru demeyen ve bu tavrını sürdürmeye devam edecek olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının pasif hale getirilmesini, susturulmasını amaçlamaktadır. 
 
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin hukuka ve demokrasiye büyük bir darbe vuracağını ve ülkemize zarar vereceğini vurgulayarak bir an önce geri çekilmesi gerektiğini ve baroların yanında olduğumuzu belirtir; demokrasi, hukuk ve adaletin herkese lazım olan, olmazsa olmaz olgular olduğunun altını bir kez daha çizeriz.
 

TMMOB
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
Temmuz 2020


Yukarı Çık